Wednesday, 24/7/2019 | 7:08 UTC+7
i-News

รถแทรกเตอร์ลากจูงเครื่องบินชนพนักงานลานจอด “สุวรรณภูมิ” เสียชีวิต

เกิดอุบัติเหตุรถแทรกเตอร์ลากจูงเครื่องบิน ชนเจ้าหน้าที่ตรวจวัสดุแปลกปลอมบนลานจอดเสียชีวิต บริเวณลานจอดเครื่องบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันอังคาร (29 กันยายน) ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อเวลา 09.50 น. เกิดอุบัติเหตุรถแทรกเตอร์ลากจูงเครื่องบิน ชนกับเจ้าหน้าที่ตรวจวัสดุแปลกปลอมบนลานจอด (FOD) บริเวณจุดจอดเครื่องบิน (BAY) หมายเลข 511 ซึ่งมีเครื่องบินโบอิง 777 3 AL/ER ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทะเบียน HS-TKR นามพระราชทาน หาดใหญ่ ทำให้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวบาดเจ็บสาหัส ก่อนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมา

ขอบคุณ ASTV

ความคิดเห็น

comments

About