Friday, 19/7/2019 | 12:23 UTC+7
i-News

สงขลาเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนป้องกันผลกระทบจากหมอกควัน

วันจันทร์ (5 ตุลาคม) ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าฯ สงขลา พร้อมด้วย นายอำนาจ ผลมาตย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายวิกรม เดชหนู รักษาราชการแทน ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 และนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมแถลงข่าวเตือนประชาชนป้องกันผลกระทบจากหมอกควันจากประเทศอินโดนีเซีย

นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าฯ สงขลา กล่าวว่า นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าฯ สงขลา มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวสงขลา จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน งดการออกกำลังกาย งดกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงนี้ งดการทำงานที่ต้องใช้แรงมาก เพราะจะสูดดมควันเข้าไปมาก โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยภูมิแพ้ โรคระบบทางเดินหายใจ ต้องใช้หน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้านตลอดเวลา

นอกจากนี้ ผู้ว่าฯ สงขลา ยังได้สั่งการให้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สถานการณ์หมอกควันประจำวันในที่ชุมชนและขอความร่วมมือให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสำคัญในการสัญจร เช่น ถนนลพบุรีราเมศว์เปิดไฟหน้ารถ เพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็น

ด้าน นายอำนาจ ผลมาตย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ได้จัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาหมอกควัน จ.สงขลา เพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์แก้ไขปัญหาหมอกควันจังหวัดสงขลา ซึ่งตั้งอยู่ที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ภายในศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา

ด้าน นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วยระบบทางเดินเดินหายใจ นี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์หมอกควันได้เพิ่มเติมทางเว็บไซด์สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 จ.สงขลา หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ www.air4Thai .com พร้อมกันนี้ รองผู้ว่าฯ สงขลา ยังได้แจกหน้ากากอนามัยแก่ผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าวและสื่อมวลชน พร้อมทั้งสาธิตการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องอีกด้วย

ความคิดเห็น

comments

About