Thursday, 20/6/2019 | 3:07 UTC+7
i-News

ทูตอินโดฯเยือนอุดรฯ เชื่อมความสัมพันธ์การค้าการลงทุน

วันจันทร์ (5 ตุลาคม) ที่ห้องภูพระบาท ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ และหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้ให้การต้อนรับนายลุตฟี่ ราอุฟ เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผู้แทนถาวรประจำประเทศไทย UN ESCAP พร้อมคณะติดตามอีก 6 คน ในโอกาสเดินทางมายังจังหวัดอุดรธานี เพื่อสานต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานทูตฯ กับจังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้เป็นครั้งแรกของการเดินทางเยือนจังหวัดอุดรธานี หลังจากได้เข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำการในประเทศไทย

นายลุตฟี่ ราอุฟ เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กล่าวว่า การเดินทางมาจังหวัดอุดรธานี เพราะคณะมีความสนใจในภารกิจและบทบาทอันเป็นสำคัญของจังหวัดอุดรธานี ในการดำเนินการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งรับทราบเกี่ยวกับข้อมูลภาพรวมของจังหวัดด้านการค้า เศรษฐกิจ การลงทุน ซึ่งจังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพอย่างยิ่งในด้านเกษตรกรรมอาหาร โดยในปลายปี 2015 ที่จะถึงนี้ประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน จังหวัดอุดรธานีจะเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการเชื่อมโยงอินโดจีน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระหว่างประเทศลาว กัมพูชา เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประมวลผล ซึ่งในอนาคตอินโดนีเซียอาจจะมาลงทุนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีต่อไป

ภายหลังจากการเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เอกอัคราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียพร้อมคณะเดินทางไปเยี่ยมชมตลาดผ้าพื้นเมืองหมู่บ้านนาข่า และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง ก่อนจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดหนองคายต่อไป

ความคิดเห็น

comments

About