Monday, 19/8/2019 | 5:49 UTC+7
i-News

กรมศาสนารับเตรียมโยกฮัจย์ให้กรมการปกครองดูแล

กรมการศาสนาแจงการปฏิรูปกิจการฮัจย์ ย้ายไปอยู่ในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระบุเป็นนโยบายรัฐบาล เพื่อให้บริการเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่มากที่สุด ยันไร้ปัญหาทุจริตสามารถตรวจสอบได้

สืบเนื่องมาจากกรณีที่นายอนุมัติ อาหมัด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ออกมาเปิดถึงเรื่องที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบแก้ไขกฎหมายการส่งเสริมกิจการฮัจย์ เพื่อแก้ปัญหาการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของพี่น้องมุสลิมไทย ซึ่งมีปัญหาสะสมต่อเนื่องมาหลายปี ทั้งนี้ จากการประชุมผู้เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปในเบื้องต้นว่าให้ย้ายกิจการฮัจย์ที่ปัจจุบันอยู่ในสังกัดกรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม ไปอยู่ในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แทน เพราะที่ผ่านมากิจการฮัจย์มีปัญหามาโดยตลอด 20 ปี และไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ไม่สามารถคุ้มครองผู้เดินทางไปแสวงบุญฮัจย์ที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง 150,000-200,000 บาทต่อคน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ศน.รู้เห็นเป็นใจและมีการทุจริตคอร์รัปชั่นกันภายในด้วยนั้น

วันนี้ (11ต.ค.) ASTV รายงานว่านายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดี กรมการศาสนา กล่าวว่า ขณะนี้มีการเสนอแก้ไปปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการฮัจย์ โดยเห็นควรโอนย้ายกิจการฮัจย์จากเดิมสังกัด กรมการศาสนาไปอยู่กรมการปกครองจริง ซึ่งเหตุผลการโอนย้ายไม่ได้เกิดจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นแต่อย่างใด แต่กระทรวงวัฒนธรรม( วธ.)ได้พิจารณาแล้วเห็นถึงความจำเป็นที่ประชาชนควรจะรู้ข่าวสารเท่าทันการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกิจการฮัจย์ และที่สำคัญเพื่อให้การบริการเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด จึงได้มีการปฏิรูปการบริหารกิจการฮัจย์ ดังนี้

1.โครงสร้างการบริหารงานกิจการฮัจย์ นั้นให้กรมการปกครองเป็นหน่วยงานบริหารงานแทน กรมการศาสนา เนื่องจากมีองค์กรและบุคลากรในกำกับอยู่ทุกพื้นที่

2.ให้เพิ่มเติมกรรมการ ซึ่งมาจากหน่วยงานหรือองค์กรที่มีบทบาทและภารกิจเกี่ยวกับกิจการฮัจย์ ได้แก่ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นองค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

นายกฤษศญพงษ์ กล่าวต่อว่า สำหรับการโอนย้ายครั้งนี้ถือว่าเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ต้องการให้การทำงานกิจการฮัจย์เข้าถึงประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะการให้ความรู้เรื่องฮัจย์อย่างใกล้ชิด ซึ่งการดำเนินกิจการฮัจย์ปี 2558 นี้ถือเป็นปีที่มีการทำงานลงพื้นที่ใกล้ชิดกับพี่น้องมุสลิมอย่างมาก โดยได้รับความร่วมมือจากนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งมีอิหม่าม คอเต็บและบิหลั่นประจำมัสยิด ทำให้การกำกับดูแลและส่งเสริมให้การดำเนินกิจการฮัจย์เป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตามหลักศาสนา ตลอดจนประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย มีหลักประกันในการเดินทางและป้องกันการหาประโยชน์อันมิชอบ จนได้รับการชื่นชมจากนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีและผู้แสวงบุญเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้สามารถตรวจสอบได้จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

“กรณีระบุว่ามีเจ้าหน้าที่ กรมการศาสนามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้น ทั้งนี้ จากการตรวจสอบที่ผ่านมายังไม่พบปัญหาการทุจริตแต่อย่างใด หากนายอนุมัติ จะส่งหลักฐานมาให้ กรมการศาสนา ผมจะเร่งตรวจสอบทันที เพราะจะเป็นประโยชน์และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนอีกทางหนึ่ง ส่วนกรณีผู้แสวงบุญต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงนั้น ขอชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายไม่ได้ขึ้นอยู่กับศน. แต่เป็นสิทธิ์ของผู้แสวงบุญแต่ละคนจะเป็นผู้เลือกใช้บริการของบริษัทแห่งใด เพราะแต่ละบริษัทมีราคาค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันออกไป” นายกฤษศญพงษ์ กล่าว

ความคิดเห็น

comments

About