Sunday, 18/8/2019 | 3:23 UTC+7
i-News

ชี้จำนวนเด็กยากจนในอังกฤษจะเพิ่มจำนวนขึ้นจำนวนมากใน 15 ปี

ผลการศึกษาล่าสุดที่มีการเผยแพร่ในวันอังคาร (29 ธันวาคม) โดยสถาบันวิชาการ “Fabian Society and Landman Economics” พบข้อมูลที่ระบุว่า เด็กจำนวนอีกอย่างน้อย 2 ล้านคนในสหราชอาณาจักรจะต้องใช้ชีวิตเผชิญกับความยากจนเพิ่มขึ้นภายในปี 2030 หรือ 15 ปีข้างหน้า จากผลพวงของมาตรการรัดเข็มขัดและการตัดลดการจ่ายสิทธิประโยชน์ทางสังคมของรัฐบาล ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเดวิด คาเมรอนและพรรคคอนเซอร์เวทีฟ

ผลการศึกษาล่าสุดระบุว่า ความพยายามควบคุมการใช้จ่ายภาครัฐของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ผ่านการตัดลดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของประชาชนระดับกลางและระดับล่างทางด้านสวัสดิการสังคม ซึ่งรวมถึง การตัดเงินช่วยเหลือสำหรับ “พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว” กำลังจะกลายเป็นต้นตอของปัญหาใหม่ในสังคมอังกฤษ นั่นคือ การเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วของ “เด็กยากจน”

รายงานชิ้นดังกล่าวระบุว่า ภายในปี ค.ศ.2030 หรือ 15 ปีนับจากนี้ จำนวนของเด็กที่ต้องเผชิญกับความยากจนในสหราชอาณาจักรจะเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นกว่า 4.4 ล้านคน จากระดับ 2.5 ล้านคนในปัจจุบัน

ในจำนวนเด็กยากจนที่คาดว่าจะเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นกว่า 4.4 ล้านคนในปี 2030 ดังกล่าว รายงานชิ้นนี้ระบุว่าจะนับรวมถึงเด็กที่ต้องใช้ชีวิตอย่าง “ยากจนสุดขั้ว” มากถึง 800,000 ราย

ทั้งนี้ ผลการศึกษาล่าสุดโดยสถาบัน Fabian Society and Landman Economics ยังระบุว่า นอกเหนือจากจำนวนเด็กยากจนในสหราชอาณาจักรจะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างสำคัญแล้ว จำนวนของคนยากจนโดยรวมของเมืองผู้ดีในอีกราว 30 ปีนับจากนี้ ก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นกว่า 3.6 ล้านคนด้วยเช่นกัน

ความคิดเห็น

comments

About