Monday, 19/8/2019 | 5:43 UTC+7
i-News

ตรวจสอบภาพแชร์ว่อนเน็ตทุบศาลาวัดหลวงปู่ทวดในมาเลย์…ที่แท้สร้างใหม่ไม่ขออนุญาต

“ศูนย์ข่าวอิศรา” ตรวจสอบข้อมูลที่แชร์กันทางโซเชียลมีเดียว่า มีการทุบทำลายสถานที่ละสังขารของหลวงปู่ทวด ในประเทศมาเลเซีย ตรวจสอบพบเป็นอาคารก่อสร้างใหม่โดยไม่ได้ขออนุญาต

ผู้แชร์ข้อมูลอ้างว่าเป็นการกระทำของชาวมุสลิมที่กระทำต่อสถานที่เคารพสักการะพระเกจิชื่อดังที่ชาวพุทธทั่วทั้งประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคใต้ และคนจีนนับถือพุทธในมาเลเซียนับถือศรัทธาอย่างมาก

ข้อมูลและภาพถ่ายที่แชร์กันในโซเชียลมีเดีย รวมทั้งแอพพลิเคชั่นไลน์อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ้างว่าเป็นสถานที่ละสังขารของ สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ หรือ หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด พระเกจิชื่อดังในตำนานของไทย และเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วได้ถูกทำลายลงโดยคนมุสลิม โดยสถานที่แห่งนี้อยู่ในเขตเมืองไทรบุรี ประเทศมาเลเซีย

สำหรับเมืองไทรบุรี เดิมเคยเป็นหัวเมืองทางใต้ของไทย แต่ตกเป็นของอังกฤษตามสนธิสัญญาที่ทำกันเมื่อปี พ.ศ.2451 พร้อมๆ กับอีก 3 หัวเมือง รวมเป็น 4 หัวเมือง คือ ไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู และปะลิส ต่อมาคือหัวเมืองและรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย

ข้อมูลที่ส่งต่อๆ กัน อ้างว่า สถานที่ดังกล่าวนี้ ซึ่งตามภาพเหมือนเป็นศาลาการเปรียญ เพิ่งได้รับการบูรณะจากชาวพุทธเมืองไทยและชาวพุทธมาเลเซีย หนึ่งในนั้นคือ เรือตรี สำเริง โพธิ์ทองคำ อายุ 87 ปี ซึ่งเป็นผู้จัดทำแปลนก่อสร้าง และนำเงินจำนวนมากไปบริจาคเพื่อบูรณะสถานที่ละสังขารของหลวงปู่ทวด ซึ่งปัจจุบันอยู่ริมแม่น้ำสุไหงบ๊ะห์ และสุไหงเกอร์นาริงค์ รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย เคยเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนสรีระสังขารของหลวงปู่ทวดกลับมายังแผ่นดินไทย และประกอบพิธีฌาปนกิจที่วัดช้างให้ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยตามภาพที่แชร์กัน ศาลาที่ว่านี้อยู่ในสภาพถูกทุบทำลาย

อย่างไรก็ดี จากการตรวจสอบข้อมูลของหน่วยงานความมั่นคงไทย พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า ภาพศาลาถูกทำลายตามที่มีการโพสต์ทางโซเชียลมีเดีย อยู่ที่วัดหลวงปู่ทวด ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองเล่งกง อำเภอกริ๊ก รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย เคยถูกบันทึกไว้ว่าเป็นสถานที่ที่หลวงปู่ทวดมรณภาพ วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำสุไหงบ๊ะห์ และ สุไหงเกอร์นาริงค์ ตำบลเกอร์นาริงค์อำเภอกริ๊ก มีชื่อเรียกว่า “สมีมาตี” (Sami Mati) และมีการสร้างสถูปหลวงพ่อทวดไว้ที่ริมแม่น้ำเกอร์นาริงค์

สำหรับศาลาที่ถูกทำลาย เป็นศาลาที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยชาวมาเลย์เชื้อสายจีนที่มีจิตศรัทธาสร้างถวายหลวงปู่ทวด เนื่องจากเชื่อว่าหลวงปู่ทวดนำโชคลาภมาให้ แต่การก่อสร้างไม่ได้ขออนุญาตจากรัฐบาลท้องถิ่น จึงมีคำสั่งให้รื้อถอน

เบื้องต้นสันนิษฐานว่า คำสั่งรื้อถอนศาสนาสถานแห่งนี้ ทำให้คนมาเลย์เชื้อสายจีนไม่พอใจ จึงเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งสอดรับพอดีกับกระแสความไม่พอใจของคนพุทธในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กำลังมีกระแสคัดค้านจากคนมุสลิม จากแนวคิดก่อสร้างพุทธมณฑลปัตตานี ทำให้มีการแชร์ข้อมูลและภาพนี้ในพื้นที่เพื่อขยายประเด็นความไม่พอใจ

ความคิดเห็น

comments

About