Monday, 22/7/2019 | 9:49 UTC+7
i-News

“ครูฟารุค” นั่งปธ.สภาเมืองพัทยา พร้อมลุยงานเต็มที่รับ AEC

d3796

นายฟารุค วงษ์บริสุทธิ์ ประธานสภาเมืองพัทยา

“ฟารุค วงษ์บริสุทธิ์” ประธานสภาเมืองพัทยา เผยพร้อมทำงานพัฒนาท้องถิ่นรับเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ชี้ต้องบริหารจัดการงานตามนโยบาย

นายฟารุค วงษ์บริสุทธิ์ ประธานสภาเมืองพัทยา เผยว่าได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งจากสภาเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเมืองพัทยา ซึ่งถือได้ว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองและท้องถิ่น ซึ่งหลังได้รับตำแหน่งแล้วมีเป้าประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพในการทำงานเพื่อชาวพัทยารับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีหน้า

ทั้งนี้ ในส่วนของการทำงานนั้นยังคงบริหารจัดการและปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายต่างๆ ของพรรคพลังชล โดยหวังจะนำประโยชน์สุขคืนสู่สังคมและประชาชน ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักภายใต้การทำงานในทีมเรารักษ์พัทยา โดยจะมีการต่อยอดแนวปฏิบัติที่ผ่านมาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปเพื่อเมืองพัทยาด้วย

อนึ่ง นายฟารุค วงษ์บริสุทธิ์ หรือที่คนพัทยารู้จักเป็นอย่างดีว่า “ครูฟารุค” ได้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 2 มาอย่างยาวนานถึง 7 สมัย ถือเป็นนักการเมืองท้องถิ่นรุ่นลายครามในจังหวัดชลบุรี ที่ทำประโยชน์ให้สังคมพัทยามาแล้วมากมาย รวมถึงยังดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์ในประเทศไทยซึ่งมีหน้าที่ดูแลชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศซาอุดิอาระเบียด้วย

ความคิดเห็น

comments

About