Tuesday, 25/6/2019 | 4:48 UTC+7
i-News

“วันนอร์” เปิดงานวันแด่มุสลิมอีสาน สะท้อนความสัมพันธ์อันดีทุกศาสนาในพื้นที่

วันมูหะมัด นอร์ มะทา อดีตรองนายกรัฐมนตรี เปิดงานวันแด่มุสลิมอีสาน เพื่อสะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยพุทธ มุสลิม และชาวคริสต์

MGR Online รายงานว่าวันอาทิตย์ (13 มีนาคม) นายวันมูหะมัด นอร์ มะทา อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานสภา เป็นประธานเปิดงานวันแด่มุสลิมอีสาน โดยมี ดาโต๊ะนาซีเราะห์ ฮุสเซ็น เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย เชคอบูบักร อิบรอฮีม เลขาทูตวัฒนธรรมสถานทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจำประเทศไทย นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และหัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาสังคมจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก ที่มูลนิธิเพื่อการศึกษา และพัฒนามุสลิมอีสาน ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี

ดร.ปรีดา ประพฤติชอบ ประธานจัดงานวันแดนมุสลิม กล่าวว่า การจัดงานวันแด่มุสลิมอีสาน ครั้งนี้มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามุสลิมอีสาน ร่วมกับมัสยิดอัลมุบาร็อก จังหวัดอุดรธานี โดยความร่วมมือของสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น มูลนิธิสันติศึกษาเพื่อการสงเคราะห์มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี สมาพันธ์เครือข่ายสื่อมุสลิมไทยและภาคีเครือข่าย ร่วมจัดงาน

งานวันแด่ มุสลิมอีสาน จัดขึ้นเพื่อสะท้อนความสำคัญของประเทศไทยต่อการให้ความสำคัญในเรื่องความเสมอภาค การเคารพความหลากหลายของประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกเชื้อชาติ ศาสนา และเพื่อสะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องชาวไทยพุทธ มุสลิม ชาวคริสต์ และอื่นๆ เพื่อยืนยันว่าภาคอีสาน และประเทศไทยคือดินแดนพหุสังคมอย่างแท้จริง

วันแด่มุสลิมอีสาน ถือเป็นงานใหญ่ที่สำคัญของพี่น้องชาวมุสลิมอีสาน ที่พยายามจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิภาค และประเทศชาติ โดยมีมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามุสลิมอีสาน ทำหน้าที่เป็นผู้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือของพี่น้องมุสลิมในภูมิภาคอีสานของประเทศไทย และระหว่างประเทศ ให้ได้ร่วมคิด และตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสังคมให้มีคุณภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ

เช่น การจัดตั้งโรงเรียนสันติธรรมวิทยา ที่เป็นโรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนให้เยาวชนทุกศาสนาเล่นด้วยกัน เรียนรู้ด้วยกัน เพื่อสร้างความรู้ระหว่างกัน โครงการสนับสนุนทักษะด้านภาษาอังกฤษ โครงการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนโครงการค่ายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ สนับสนุนการกีฬา เพื่อยกระดับคุณภาพของเยาวชนในภาคอีสานให้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ โครงการสร้างอาชีพเพื่อลดความยากจนโครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้าเด็กยากไร้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษ

ดร.ปรีดา ประพฤติชอบ ประธานจัดงานวันแด่มุสลิม กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมในครั้งนี้ผู้ร่วมงานจะได้รับชื่นชมผลงานของนักเรียน เยาวชนลูกหลานของพี่น้องชาวอีสาน เรื่องราววิถีชีวิตมุสลิมอีสานที่แสดงออกถึงความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน มหกรรมอาหารฮาลาลจากทุกภาค นิทรรศการหลากหลายแง่มุมที่สะท้อนถึงความหลากหลายของคนอีสาน และการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองจากหลากหลายพื้นที่ที่นำมาจัดแสดง และจำหน่าย

การเสวนาเรื่องสันติภาพในประเทศไทยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรมหารายได้ให้แก่เด็กกำพร้า เด็กยากไร้งานสังคมสงเคราะห์ และอื่นๆ อีกมากมาย

ความคิดเห็น

comments

About