i-News

อียูเตรียมผ่อนปรนวีซ่าเขตเชงเก้นให้ตุรกี แลกนำตัวผู้ลี้ภัยกลับ

เมื่อวันอังคาร (3 พฤษภาคม) แหล่งข่าวบีบีซีให้สัมภาษณ์ว่า คณะกรรมาธิการยุโรปจะให้การสนับสนุนแผนผ่อนปรนวีซ่าเดินทางภายในเขตเชงเก้นของสหภาพยุโรปแก่พลเรือนตุรกี ภายใต้เงื่อนไขว่าตุรกีจำเป็นต้องนำตัวผู้ลี้ภัยที่ข้ามเข้าประเทศกรีซกลับ

อย่างไรก็ตาม ตุรกีจำต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของสหภาพยุโรป (อียู) และต้องได้รับการอนุมัติแผนวีซ่าจากรัฐสภายุโรปและชาติสมาชิกอียู

อียูแสดงท่าทีกังวลว่า หากปราศจากข้อตกลงนี้ ตุรกีจะไม่ยอมควบคุมผู้ลี้ภัย อันเป็นวิกฤติที่ยุโรปเผชิญอย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมา มีผู้ลี้ภัยจากตะวันออกกลางข้ามทะเลอีเจี้ยนเข้าประเทศต่างๆ ในยุโรปมากกว่า 1 ล้านคน และในเฉพาะปีนี้ มีผู้ลี้ภัยเดินทางเข้ายุโรปผ่านทางทะเล 184,162 คนแล้ว

ขณะเดียวกัน ทางการตุรกีขู่อียูว่า จะยุติการรับผู้ลี้ภัยกลับจากประเทศกรีซ หากอียูไม่ยอมอนุมัติแผนผ่อนปรนวีซ่า

ความคิดเห็น

comments

About