Monday, 22/7/2019 | 9:40 UTC+7
i-News

นักอุตุฯ ชี้อุณหภูมิใน “ฟินแลนด์” พุ่งเร็วกว่าทั่วโลก 2 เท่า

อุณหภูมิในฟินแลนด์เพิ่มสูงขึ้นเร็วกว่าอัตราเฉลี่ยทั่วโลกเกือบ 2 เท่าในรอบ 166 ปี ซึ่งเป็นหลักฐานสนับสนุนทฤษฎีที่ว่า เขตละติจูดสูงจะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนรุนแรงที่สุด นักอุตุนิยมวิทยารายงานเมื่อวานนี้(22)
d3801
ตั้งแต่ปี 1847 “อุณหภูมิเฉลี่ยในฟินแลนด์เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 องศาเซลเซียส” สถาบันอุตุนิยมวิทยาแห่งฟินแลนด์ เผย

“ในช่วงเวลาดังกล่าว เราพบว่าอุณหภูมิสูงขึ้นราว 0.14 องศาเซลเซียสทุกๆ 10 ปี ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกเกือบ 2 เท่า”

นักอุตุนิยมวิทยาซึ่งอาศัยข้อมูลจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นฟินแลนด์ สรุปว่า อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในช่วงปี 1847-2013 “สอดคล้องกับทฤษฎีที่ระบุว่า ภาวะโลกร้อนจะมีความรุนแรงยิ่งขึ้นในเขตละติจูดสูง”

อารี ลาคโซเนน อาจารย์จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นฟินแลนด์ และสถาบันอุตุนิยมวิทยาแห่งฟินแลนด์ ระบุว่า อุณหภูมิช่วงเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม และมกราคม จะสูงขึ้นเป็นพิเศษ แต่จะเพิ่มขึ้นไม่มากนักในเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม ปรากฏการณ์ที่ว่านี้สังเกตเห็นได้จากทะเลสาบที่จับตัวเป็นน้ำแข็งช้าลงในฤดูหนาว และต้นไม้เริ่มผลิดอกออกใบเร็วขึ้นในฤดูใบไม้ผลิ

ตลอดปี 2014 นักวิทยาศาสตร์พบว่าอุณหภูมิในอะแลสกาเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ขณะที่แถบอาร์กติกมีหิมะน้อยลง และแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์เริ่มละลายในอัตราที่เร็วขึ้น ซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้กำลังสะท้อนภัยคุกคามของภาวะโลกร้อน

ความคิดเห็น

comments

About