Wednesday, 22/5/2019 | 4:40 UTC+7
i-News

สภาเครือข่ายฯจุฬาฯ ช่วยผู้ประสบอัคคีภัย อ.เวียงป่าเป้า เชียงราย

เมื่อวันพุธที่ (8 มิถุนายน) ที่ผ่านมา นพ.อนันต์ชัย ไทยประทาน ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี ตัวแทนกลุ่ม เพื่อภารกิจการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรีเดินทางไปที่โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงรายซึ่งเป็นหอพักนักเรียนเกิดไฟไหม้เมื่อเดือนที่ผ่านมา จนเป็นเหตุให้เด็กนักเรียนหญิง 17 คน (อายุสูงสุดคือ 11 ขวบ) ต้องเสียชีวิตด้วยความสลดใจยิ่ง

ผศ.ดร.สุชาติ กล่าวว่า “แม้เราสภาเครือข่ายฯ จะมอบเงินช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยแต่ก็หวังว่าจะช่วยจุดประกายให้พี่น้องได้ให้ความช่วยเหลือพี่น้องร่วมโลกของเราแม้จะต่างในศาสนาและชาติพันธุ์ (เป็นชาวเขาและชาวคริสต์) เพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยความห่วงหาอาทรต่อกันอันเป็นคุณค่าสำคัญของอิสลามที่นับวันกลับถูกบดบังด้วยความสุดโต่งและหวาดกลัว”

อีกหนึ่งอามัล (การงาน) ดีๆ ที่มอบให้กับพี่น้องต่างศาสนิก ด้วยหัวใจแห่งความเป็นห่วงใย ในการอยู่ร่วมกันกันในสังคมพหุวัฒนธรรม แตกต่างแต่มิแตกแยก เพราะเราคือเรือนร่างเดียวกัน

ขอบคุณภาพ/ข่าว.สุชาติ เศรษฐมาลินี

ความคิดเห็น

comments

About