Monday, 19/8/2019 | 5:33 UTC+7
i-News

UN เผยกฎหมายเอื้อทำเฮโรอีนระบาดในสหรัฐสูงสุดใน 20 ปี

สหประชาชาติมีรายงานวันนี้ว่า เฮโรอีนระบาดอย่างแพร่หลายในสหรัฐจากการที่มีราคาถูกลงช่วยผลักให้จำนวนผู้เสพเฮโรอีนเพิ่มสูงสุดในรอบ 20 ปี และอัตราการเสียชีวิตที่มาจากเฮโรอีนเพิ่มขึ้น ขณะที่การผลิตฝิ่นลดลง

รายงานสถานการณ์ยาเสพติดโลกประจำปี 2559 ของสหประชาชาติระบุว่า จำนวนผู้ใช้เฮโรอีนในสหรัฐเพิ่มขึ้นราว 1 ล้านคนเมื่อปี 2557 สูงถึงเกือบ 3 เท่าของปี 2546 ส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับเฮโรอีนเพิ่มถึงห้าเท่านับตั้งแต่ปี 2543 การใช้เฮโรอีนระบาดมากขึ้นในสหรัฐเนื่องจากการออกกฎหมายของสหรัฐเมื่อไม่กี่ปีซึ่งทำให้การใช้สารสกัดจากฝิ่นลดลงและหันมาใช้เฮโรอีนเพิ่มขึ้น รวมถึงการลักลอบขนส่งเฮโรอีนทะลักมาจากฝั่งเม็กซิโกและโคลอมเบีย ยิ่งทำให้ราคาถูกลง

นอกจากนี้สหประชาชาติมีรายงานว่า การปลูกฝิ่นทั่วโลกลดลงเกือบร้อยละ 40 เมื่อปี 2558 เหลือ 4,770 ตัน จากปีก่อนนั้น ปี 2557 นับเป็นปีที่มีการผลิตฝิ่นได้น้อยที่สุดในอัฟกานิสถานซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตฝิ่นรายใหญ่ที่สุดในโลก คิดเป็นร้อยละ 70 ของการผลิตทั่วโลก

ผู้อำนวยการสำนักงานปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมสหประชาชาติกล่าวว่า อย่างไรก็ตามเฮโรอีนยังคงเป็นยาเสพติดอันตรายที่เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด และการกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งยิ่งทำให้ต้องหาแนวทางจัดการเร่งด่วน

ความคิดเห็น

comments

About