Sunday, 18/8/2019 | 11:36 UTC+7
i-News

ยะลา สั่งดำเนินการตามกฎหมายหากนำทุเรียนอ่อนขาย คุก 3 ปี

งหวัดยะลา เรียกประชุมคณะทำงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การนำทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด กำชับติดตาม กำกับ แนะนำ ผู้ประกอบการทุกราย ขณะ รองผู้ว่าฯ ยะลา เตือนเกษตรกรนำทุเรียนอ่อนขายเป็นความผิดตามกฎหมายโทษจำคุก 3 ปี ปรับ 6,000 บาท

วันจันทร์ (5 กันยายน) ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เรียกประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด โดยมีนายโชคดี วิรุณกาญจน์ เกษตรจังหวัดยะลา นายเฉลิมพล ญาณวิสุทธิสกุล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา รวมทั้งคณะทำงานระดับอำเภอทั้ง 8 อำเภอในพื้นที่จังหวัดยะลาเข้าร่วม

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า จังหวัดยะลาเป็นจังหวัด ที่ผลิตทุเรียนมากที่สุดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ผ่านมาไม่เคยปรากฏว่ามีทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด ขณะเดียวกันทางจังหวัดเองก็มองว่าปัญหาทุเรียนอ่อน ถ้าออกสู่ตลาดเมื่อใดจะทำให้ราคาทุเรียนทั่วไปตกต่ำ ทางจังหวัดจึงได้กำหนดมาตรการติดตาม กำกับ แนะนำ ผู้ประกอบการทุกรายอย่าให้นำทุเรียนอ่อนมาสู่กระบวนการจำหน่ายในท้องตลาด ปนกับทุเรียนแก่หรือทุเรียนที่พี่น้องประชาชนต้องการบริโภค

โดยกำชับให้ทุกอำเภอได้ออกไปแนะนำพี่น้องประชาชน เกษตรกร เกี่ยวกับการตัดทุเรียนออกสู่ตลาด รวมทั้งไปกวดขัน ล้ง หรือร้าน ที่รับซื้อทุเรียน จำหน่ายทุเรียน อย่าให้มีทุเรียนปลอมปน โดยเฉพาะทุเรียนอ่อนเข้ามาสู่กระบวนการจำหน่ายในท้องตลาด ขณะเดียวกันก็ให้ไปแนะนำกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพราะการที่นำทุเรียนอ่อนออกมาจำหน่ายเป็นทุเรียนแก่นั้น เป็นลักษณะที่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และมีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค ที่สำคัญถ้ามีการปลอมปนทุเรียนอ่อน ผลกระทบจะเกิดกับพี่น้องประชาชนที่ปลูกทุเรียนทั้งหมดของพื้นที่จังหวัดยะลา

ทั้งนี้ที่ผ่านมาตั้งแต่ผลผลิตทุเรียนเริ่มออกสู่ตลาดในปีนี้ ยังไม่พบการนำทุเรียนอ่อนมาจำหน่าย ซึ่งทางจังหวัดก็เกรงว่าจะมีการกระทำผิดเกิดขึ้น เนื่องจากปีนี้ ทุเรียนจำหน่ายได้ราคาดีก็เลยต้องดำเนินการ รณรงค์ตั้งแต่ต้น บอกให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้าถึงเรื่องกฎหมายและผลกระทบดังกล่าว

สำหรับในปีนี้คาดว่าผลผลิตทุเรียนที่จะออกจากพื้นที่จังหวัดยะลาจะมีจำนวนกว่า 22,000 ตัน ซึ่งเป็นผลกระทบที่มากถ้าเราปฎิบัติไม่ซื่อตรงกับผู้บริโภค

ความคิดเห็น

comments

About