Thursday, 20/6/2019 | 9:27 UTC+7
i-News

กัมพูชาพบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไร้ขาพันธุ์ใหม่คล้ายไส้เดือนยักษ์

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไร้ขาสายพันธุ์ใหม่คล้ายไส้เดือนยักษ์ หรืองู ถูกพบในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางป่าหนาทึบของกัมพูชา นักอนุรักษ์เผยวันนี้ (16)

สิ่งมีชีวิตสีน้ำตาลเทาที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Ichthyophis cardamomensis ถูกพบในบริเวณของเทือกเขาคาร์ดามอม ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการสูญเสียถิ่นที่อยู่ ตามการระบุขององค์การอนุรักษ์พืชและสัตว์ป่าระหว่างประเทศ (FFI)

FFI ระบุว่า สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่นี้ที่มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นงู สามารถเติบโตจนมีความยาวได้มากถึง 1.5 เมตร

“การค้นพบเหล่านี้มีความสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพของกัมพูชาที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก และยังไม่ถูกศึกษาโดยนักวิทยาศาสตร์ และพื้นที่อีกจำนวนมากจำเป็นที่จะต้องเข้าสำรวจวิจัย” เนียง ธี นักวิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ของ FFI กัมพูชา ระบุ

สัตว์สกุลซิซิเลียน หรือสัตว์พวกเขียดงู มีหน้าตาเหมือนงู หรือไส้เดือนและมักพบอยู่ใต้ดิน

เทือกเขาคาร์ดามอน ครั้งหนึ่งเคยเป็นฐานที่มั่นของเขมรแดงที่ถูกโค่นล้ม เทือกเขาแห่งนี้ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์หายากหลากหลาย รวมทั้ง ช้างเอเชีย แต่ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวกำลังเผชิญต่อการตัดไม้ทำลายป่าอย่างกว้างขวาง

นักอนุรักษ์เตือนว่า การลักลอบตัดไม้ และการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยอื่นๆ อาจทำให้สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่เหล่านี้สูญพันธุ์ลงในไม่ช้าหลังการค้นพบ

ความคิดเห็น

comments

About