Sunday, 18/8/2019 | 3:01 UTC+7
i-News

i-News MOU MAPIM ผนึกกำลังสื่ออาเซียน

i-News ลงนาม MOU กับ MAPIM ร่วมแลกเปลี่ยนข่าวสาร เชื่อมโยงการทำงานสื่อในภูมิภาคอาเซียน

เมื่อวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา สำนักงาน i-News ร้าน SweetIm มีนบุรี นายอดุลย์ วงศ์เสงี่ยม บรรณาธิการบริหาร นสพ. i-News เปิดเผยว่าได้ทำบันทึกข้อตกลงกับ นาย Rozaidi Taib ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารมวลชนของ MAPIM (Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia) หรือสภาที่ปรึกษาองค์การอิสลามแห่งมาเลเซีย โดยมีนายมูฮัมหมัดเฟาซี แยนา เลขาธิการสมาพันธ์เครือข่ายสื่อมุสลิมไทย และ Mr.Abdullah Muhammad B. Mohd Arshad ผู้ช่วยฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นสักขีพยายาน

ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการข่าวระหว่างไทยกับมาเลย์เซีย โดยทาง MAPIM มีเครือข่ายในแหล่งต่างๆ โดยมีสำนักงานทั่วภูมิภาคในประเทศมาเลเซีย 9 แห่ง และมีสำนักงานในต่างประเทศ 2 แห่งคือ อังกฤษ และ ปาเลสไตล์ อีกทั้งยังมีเครื่อข่ายในประเทศมุสลิมทั่วโลก

โดย i-News จะเปิดพื้นที่ข่าวที่เป็นภาษามาลายู ซึ่งเป็นภาษาที่จะสามารถสื่อสารกับพี่น้องใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นภาษาหลักในคาบสมุทรมาลายู เช่น มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์ และ บรูไน

นอกจากนี้ i-News จะส่งข่าวความเคลื่อนไหวสังคมมุสลิมในประเทศไทย เป็นภาษาอังกฤษไปให้ทาง MAPIM เพื่อเผยแผ่ข่าวสารของประเทศไทย โดยทาง MAPIM จะอ้างอิงแหล่งข่าวว่ามาจาก i-News

ถือเป็นการร่วมมือบันทึกข้อตกลงและความเข้าใจที่ตรงกันระหว่าง 2 สื่อ ซึ่งจะสามารถพัฒนาต่อไปในอนาคต สำหรับรองรับอาเซียนที่กำลังจะถึงอีกด้วย อินชาอัลเลาะฮฺ

MOU i-News -MAPIM

 

i-News Daily 58-01-20-177m

ความคิดเห็น

comments

Tags: , ,
About