Saturday, 20/7/2019 | 5:03 UTC+7
i-News

อากาศแปรปรวนกระทบเกษตรกรปลูกผักริมโขงผักโตช้าราคาตก

สภาพอากาศที่จังหวัดบึงกาฬปีนี้แตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมาเมื่อถึงฤดูหนาวอากาศที่จังหวัดบึงกาฬจะหนาวยาวนานอากาศเหมาะกับการเพราะปลูกพืชผักสวนครัวที่เจริญเติบโตได้ดีในอากาศที่หนาวเย็น แต่มาปีนี้อากาศกับแปรปรวนกลางคืนอากาศเย็นกลางวันกับร้อนบางวันมีฝนตกโปรยปรายลงมาทำให้พืชผักปลอดสารพิษที่ชาวบ้านปลูกไว้ขายกลับโตช้าผลผลิตที่ได้ไม่สม่ำเสมอทำให้ราคาส่งขายตกต่ำ

เกษตรกรผู้ปลูกผักริมแม่น้ำโขงที่บ้านพันลำ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ รวมกลุ่มกันกว่า 40 คน ปลูกผักปลอดสารพิษขายโดยใช้พื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำโขงปลูกผักแบบขั่นบันไดต้องประสบกับปัญหาสภาภพอากาศปีนี้แปรปรวนเดี่ยวร้อนเดียวหนาว อากาศเช่นนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของผักที่ปลูกไว้ทำให้ต้นผักโตไม่สม่ำเสมอเมื่อตัดออกขายทำให้ราคาตกต่ำนำซ้ำยังมีผักต่างถิ่นจากต่างจังหวัดนำเข้ามาขายตัดราคา ราคาขายส่งเช่นบ๊อคเคอรี่จะมีดอกเล็กดอกโตไม่สม่ำเสมอแทนที่จะขายได้ราคากิโลกรัมละ 70 บาท ก็ลดลงเหลือ 50 บาท ผักสลัดห่ออากาศไม่หนาวพอใบผักก็ไม่ห่อทำให้ต้นไม่สวยงามจากที่เคยขายกิโลกรัมละ 40 บาท ก็เหลือ 30 บาท ยิ่งต้นหอมเจอผักต่างถิ่นมาขายตัดราคาเกษตรกรต้องแก้ปัญหาด้วยการปลูกไว้ขายเป็นหัวหอมแทน แม้จะเจอปัญหาราคาผักตกต่ำแต่ด้วยเป็นผักปลอดสารพิษจึงยังพอขายได้ อีกทั้งยังมีแม่ค้าจาก ส.ปป.ลาว ข้ามแม่น้ำโขงมาซื้อไปขายที่ฝั่งลาวก็พอช่วยพยุงราคาได้บ้าง

อย่างไรก็ตาม กลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษบ้านพันลำก็ยังได้รับความช่วยเหลือจากเกษตรอำเภอบึงกาฬจัดสถานที่ขายผักให้และยังเข้ามาดูแลควบคุมผักตรวจสารพิษให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยให้ความเชื่อถือแก่ประชาชนว่าซื้อผักจากกลุ่มเกษตรกรบ้านพันลำจะได้ผักปลอดสารพิษ 100 %

ความคิดเห็น

comments

About