Saturday, 20/7/2019 | 5:09 UTC+7
i-News

กองทัพภาคที่ 4 ปล่อยแถวคาราวานรถครัวสนามและรถประปาสนาม ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย

       พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า จากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่ 11 จะมีฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่างและคลื่นลมแรงในอ่าวไทย โดยทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลโท ปราการ ชลยุทธ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์นำท่วมอย่างใกล้ชิด และในขณะเดียวกันได้ระดมยุทโธปกรณ์จากพื้นที่อื่นของกองทัพภาคที่ 4 ลงมาสนับสนุน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้กองพลทหารราบที่ 15 เป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเฉพาะกิจ โดยเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 กองพลทหารราบที่ 15 ได้กระทำพิธีปล่อยคาราวานรถครัวสนาม และรถประปาสนาม จำนวน 18 ชุดปฏิบัติการ ออกไปทำการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่
นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้ฝากความห่วงใยของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยได้กำชับให้ทุกหน่วยยึดถือภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ตั้งแต่การดูแลความปลอดภัย อพยพไปอยู่ที่ปลอดภัย การดูแลเรื่องน้ำและอาหาร เป็นภารกิจที่มีความสำคัญเร่งด่วนสูงสุดในขณะนี้
      ด้าน นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ประสบอุทกภัย โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นศูนย์กลางในการรับบริจาค รับแจ้งเหตุ จัดของบริจาค เป็นตัวประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นกลุ่มคนยากจนในชุมชน หรือ คนในบัญชีซะกาต ผู้ที่อยู่ห่างไกล เกษตรกร ชาวประมง รวมไปถึงพระสงฆ์ โดยให้บัณฑิตอาสาที่อยู่ในพื้นที่เป็นตัวขับเคลื่อน
       สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาค หรือ แจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือ สามารถแจ้งได้ทางสายด่วน 1880 ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะมีเจ้าหน้าที่รับสายตลอด 24 ชั่วโมง

ความคิดเห็น

comments

About