Sunday, 21/7/2019 | 2:12 UTC+7
i-News

ความหนาวเย็น และแห้งแล้ง ส่งผลสัตว์เลี้ยงเกือบ 2 แสนตัวอดตาย

อุณหภูมิที่หนาวเย็นจัด และความแห้งแล้างได้ทำให้ Alpacas จำนวนมากในเปรู อดตาย

สำนักข่าว อัลญะซีเราะห์ รายงานว่า สภาพอากาศหนาวเย็นที่ผ่านมาในภูมิภาค Ayacucho ในภาคกลาง-ใต้ ของเปรู ได้ส่งผลให้ Alpacas 180,000 ตัวตาย

สัตว์เหล่านี้ปกติมักจะมีความอดทนสูง แต่ปัจจุบันปรากฏว่าพวกมันกำลังต้องเผชิญกับความเสียงจากความหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้

ภูมิภาคแห่งนี้ประสบภาวะภัยแล้งตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา ทะเลสาบการขาดน้ำ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อฤดูผสมพันธุ์ของ Alpacas

การขาดน้ำฝนยังส่งผลต่อการแคระแกรนของต้นหญ้า ส่งผลต่อสัตว์เลี้ยงที่ต้องประทังชีวิตด้วยกับหญ้าในทุ่งแห่งนี้

จำนวนมากของการตายของ Alpacas และสัตว์อื่น ๆ เช่น อูฐจากอเมริกาใต้ – ลามะ และสัตว์อื่นๆ อีกหลายชนิด

การแพร่เข้ามาของอากาศที่หนาวเย็นจากแอนตาร์กติกเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี 2003 Alpacas กว่าครึ่งตายจากอากาศที่หนาวเย็นจากอุณหภูมิ -35 องศาเซลเซียส โดยสำหรับสภาพอากาศหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมาก็มีรายงานว่า Alpacas กว่า 50,000 ตัวถูกฆ่าตายไปแล้วในทางใต้ของภูมิภาค Puno

ปกติแล้ว Alpacas ส่วนมากตายมากในช่วงฤดูร้อน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันผิดปกติแบบเกินกว่าที่จะคาดคิด

พวกมันมีความยากลำบากในการหาอาหารจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น หรือเต็มไปด้วยหิมะ พวกมันยังไม่ได้ดำเนินการที่มากพอในการสะสมไขมันในร่างกาย และสภาพขนที่มีสภาพชุ่มน้ำหลังจากฝนตก

ไม่กี่วันที่ผ่านมามีรายงานว่าเกิดฝนตกหนักในภูมิภาคแห่งนี้ ซึ่งส่งผลให้ขนของพวกมันชุ่มไปด้วยน้ำ และเพิ่มความเสี่ยงให้กับสัตว์เหล่านี้เสี่ยงจากการตายจากความหนาวเย็น และลมแรง

ขนของ Alpaca ถือเป็นส่งออกที่สำคัญของเปรู มีมูลค่ามากกว่า 150 ล้านเหรียญสหรัฐในแต่ละปี

ความคิดเห็น

comments

About