Monday, 19/8/2019 | 6:39 UTC+7
i-News

จีนพัฒนาที่ชาร์จโทรศัพท์โดยใช้ลำแสง

นักวิทยาศาสตร์จีนประจำไมโครซอฟต์แผ่นดินใหญ่ สร้างเครื่องชารจ์แบตเตอรีต้นแบบเพื่อชาร์จโทรศัพท์มือถือด้วยลำแสงและตัวเซ็นเซอร์เครื่องเกม Xbox

นายอวิ๋นซิน หลิว นายเจิ้น ฉิน และชุนซุย เจ้า นักวิทยาศาตร์ชาวจีนประจำไมโครซอฟต์แผ่นดินใหญ่ เกิดไอเดียบรรเจิด ร่วมกันสร้างเครื่องชาร์จแบตฯ โทรศัพท์มือถือ หรือเรียกกันว่า เครื่องออโตชาร์จ (AutoCharge) ที่ทำงานไร้สาย สแกนหาสมาร์ทโฟนเอง และชาร์จไฟผ่านลำแสง

เครื่องชาร์จฯที่ว่า ออกแบบโดยใช้วัสดุที่เหมาะสมกับการติดผนัง และทำงานอัตโนมัติ เพราะมีกล้องคอยตรวจจับหาสมาร์ทโฟน จากนั้นก็ปล่อยลำแสงไปยังแผงโซล่าเซลล์ในโทรศัพท์ฯ และแผงโซล่าก็จะเปลี่ยนพลังงานแสงให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า ดังนั้นเครื่องโทรศัพท์ที่จะชาร์จได้ต้องมีแผงโซล่าเซลล์ที่รับเซนเซอร์จากตัวชาร์จได้

“ระบบออโต้ชาร์ตจะทำงานอัตโนมัติ ในการระบุหาเครื่องสมาร์ทโฟนที่วางอยู่บนโต๊ะและชาร์จไฟให้เอง” นักวิจัยทั้งสามเขียนระบุไว้ในรายงาน ซึ่งทางบริษัทไมโครซอฟต์เผยแพร่ออกมาในฉบับภาษาอังกฤษบนเว็ปไซต์ของตัวเอง

นอกจากนี้ เครื่องชาร์จอัจฉริยะยังสามารถตรวจจับหาสมาร์ทโฟนได้อย่างแม่นยำ เพราะติดตั้งกล้องไว้หลายตัว ทำให้สามารถคำนวณประเมินตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งของได้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นความลึกของวัตถุ ระยะทางและมิติที่แตกต่างกัน กระทั่งจำนวนของสายหูฟัง ซึ่งหากมีสมาร์ทโฟนวางอยู่บนโต๊ะหลายตัว เครื่องชาร์จฯ ก็จะเริ่มชาร์จโทรศัพท์ทีละเครื่อง

ในรายงานวิจัยระบุว่า เครื่องชาร์จพัฒนามาจากตัวเซ็นเซอร์ไคเนคของไมโครซอฟต์ (Microsoft Kinect Sensor) ที่ใช้กับเครื่องเกมคอนโซล Xbox ซึ่งทำงานโดยเทคโนโลยีอินฟราเรด และใช้ซอฟต์แวร์ระบบจดจำภาพเพื่อตรวจจับหาวัตถุที่มีรูปลักษณ์คล้ายโทรศัพท์ ส่วนตัวไฟฉายก็จะปล่อยลำแสงออกมาชาร์จโทรศัพท์ฯ

“ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเราตรวจจับหาสมาร์ทโฟนที่วางอยู่บนโต๊ะหลายลักษณะได้อย่างรวดเร็ว และชาร์ตได้เร็วพอๆกับเครื่องชาร์จที่มีสาย” นักวิจัย ระบุไว้ในรายงาน “แม้เครื่องต้นแบบยังต้องพัฒนาอีกมาก กว่าจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์จริงๆได้ แต่ก็ทำให้เราเห็นว่า มันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้และเป็นก้าวที่สำคัญในการสร้างระบบชาร์จโทรศัพท์และเครื่องมือพกพาแบบอื่นๆ อัตโนมัติ”

ความคิดเห็น

comments

Tags:
About