Monday, 22/7/2019 | 9:41 UTC+7
i-News

FAA เตือนไม่ควรเก็บ “บุหรี่ไฟฟ้า” ใส่กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบิน-เสี่ยงเกิด “เพลิงไหม้”

สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ (FAA) เตือน “บุหรี่ไฟฟ้า” (e-cigarettes) ที่ใส่กระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่องอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ และควรให้ผู้โดยสารนำติดตัวขึ้นไปบนเครื่องบิน

ข้อแนะนำความปลอดภัยที่ เอฟเอเอ แจ้งไปยังสายการบินต่างๆ วานนี้(23) ระบุว่า “จากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นทั้งในอุตสาหกรรมขนส่งและแวดวงอื่นๆ พบว่าบุหรี่ไฟฟ้าอาจเกิดความร้อนจัด หรือติดไฟได้ หากกลไกทำความร้อนถูกกระตุ้นโดยไม่เจตนา”

เอฟเอเอ แนะให้สายการบินออกกฎให้ผู้โดยสารนำบุหรี่ไฟฟ้าติดตัวขึ้นเครื่องบิน แทนที่จะเก็บใส่กระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ขณะบินอยู่กลางอากาศ

“ทางสำนักงานขอให้สายการบินทุกแห่งชี้แจงนโยบายใหม่ให้ผู้โดยสารรับรู้อย่างกว้างขวางที่สุด ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ วารสารข่าว บนตั๋วเครื่องบิน ระหว่างขั้นตอนการเช็คอิน หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับทราบกฎระเบียบเกี่ยวกับการนำวัสดุที่สุ่มเสี่ยงอันตรายขึ้นเครื่อง”

ความคิดเห็น

comments

About