Friday, 22/3/2019 | 10:18 UTC+7
i-News

ชาวบ้านรามันรวมกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ามุสลิมะห์เสริมรายได้

ชาวบ้าน ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา ใช้เวลาว่างหลังกรีดยาง รวมกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีมุสลิม ส่งขายเป็นรายได้เสริมให้ครอบครัว ขณะ รอง ปธ.ระบุ ขาดอาคารสถานที่ วอนรัฐช่วยสนับสนุน

วันจันทร์ (13 มีนาคม)ชาวบ้านจาลง ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา รวมกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีมุสลิม เสื้อทีม เสื้อชุดพยาบาล ตามลูกค้าสั่ง สร้างรายได้ให้ครอบครัว เดือนละหลายหมื่นบาท แต่ยังขาดอาคารสถานที่สำหรับตัดเย็บของกลุ่ม วอนภาครัฐช่วยเหลือ เพื่อให้กลุ่มสตรีมีอาชีพเสริมที่มั่นคง

นางโรสลีซา ลงบิน รองประธานกลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า บ้านจาลง ม 3 ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา กล่าวว่า หลังจากได้มีการรวบรวมสมาชิกประมาณ 31 คน จัดตั้งกลุ่มเมื่อ 2 ปี ที่ผ่านมา โดยใช้เวลายามว่าง หลังจากกรีดยาง มาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีมุสลิม โดยมี นางสุดา สุหลง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ให้การสนับสนุนงบประมาณและวิทยากร ส่งสมาชิกของกลุ่มไปอบรมจากวิทยากร ใช้เวลา 110 วัน หลังกลับมา ก็ได้มาตัดเย็บเสื้อผ้าขาย ซึ่งมีทั้งลูกค้า ที่เป็นข้าราชการ ประชาชนทั่วไปมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

สำหรับเสื้อผ้าที่ทางกลุ่มตัดเย็บส่วนใหญ่ จะเป็นเสื้อผ้าสวมใส่ของสตรีมุสลิม โดยเฉพาะชุดบะยะห์ ซึ่งได้รับความนิยมจากสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก นอกจากนั้น ก็ยังมีตัดชุดบานง ซึ่งเป็นชุดมาลายูท้องถิ่น ที่มักนิยมสวมใส่งานประเพณี งานกิจกรรมต่างๆ และชุดพยาบาล ชุดทีม โดยชุดบายะห์ ถ้าเป็นราคาส่งจะจำหน่ายในราคา 500 บาท ขายปลีก 700 บาท ชุดบานง รับจ้างตัดเย็บในราคาชุดละ 1,200 บาท ส่วนปลอกหมอนขายส่งร้าน ราคาผืนละ 15 บาท และทางร้านค้าจะนำไปขายส่งในราคา 60 บาท

นางโรสลีซา กล่าวอีกว่า ปัจจุบันสถานที่ตัดเย็บเสื้อผ้า ใช้สถานที่บ้านพักของตนเอง เป็นที่รวมกลุ่ม สถานที่มีความคับแคบ ไม่สะดวกในการตัดเย็บ จึงอยากให้ภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณในการสร้างอาคารเพื่อทางกลุ่มจะได้มีสถานที่ในการตัดเย็บต่อไป

ความคิดเห็น

comments

About