Friday, 24/5/2019 | 2:52 UTC+7
i-News

ไอแบงก์ร่วมอบรมการบูรณาการด้าน “social media”

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) นำโดย ดร.อาบิดีน วันขวัญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรธนาคาร นำทีมเข้าร่วมอบรมเพื่อการบูรณาการด้านประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ “การใช้ Social Media อย่างสร้างสรรค์ ตอบโจทย์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก ยุค AEC” และการศึกษาดูงานหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ซึ่งกระทรวงการคลัง เป็นเจ้าภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และนางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมงานพร้อมทีมนักประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่างๆภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง รวมกว่า 60 ท่าน ทุกคนต่างได้รับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างบูรณาการในหลากหลายมิติ จาก ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต ผู้เชี่ยวชาญด้าน Social Media และ Digital ซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้

นอกจากนี้ทางกระทรวงการคลังยังได้พาศึกษาดูงานบ้านด่านพุร้อนติดชายแดนพม่า และแหล่งท่องเที่ยวการเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยที่เมืองมัลลิกา สถานที่ท่องเที่ยงแห่งใหม่ในจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

ความคิดเห็น

comments

About