Friday, 24/5/2019 | 2:53 UTC+7
i-News

สมุทรสาครลงพื้นที่บ้านแพ้วช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม หลังหนอนหัวดำระบาด

วันจันทร์ (27 มีนาคม) นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เกษตรอำเภอบ้านแพ้ว และเจ้าหน้าที่อำเภอบ้านแพ้ว ลงพื้นที่ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพูดคุยกับเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวัง และวิธีการแก้ปัญหาการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้วิธีการป้องกันกำจัดแบบผสมผสาน ได้แก่ การดูแลรักษาต้นมะพร้าวน้ำหอม การตัดทางใบมะพร้าวมาเผาทำลาย และการปล่อยแตนเบียนบราคอน (บีที) ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ตัดทางมะพร้าวน้ำหอมที่เป็นรังของหนอนหัวดำแล้วเผาทำลาย และได้ปล่อยแตนเบียนบราคอน (บีที) ไปกำจัดหนอนหัวดำ ซึ่งถือว่าเป็นการใช้วิธีธรรมชาติ ซึ่งช่วยลดการใช้สารเคมี ลดค่าใช้จ่าย และถือว่าเป็นการณรงค์ให้เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมหันมาใช้วิธีทางธรรมชาติ สำหรับ จังหวัดสมุทรสาคร มีพื้นที่ปลูกมะพร้าว จำนวน 21,342 ไร่ มีเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว 2,325 ราย และมีพื้นที่การระบาดหนอนหัวดำมะพร้าว จำนวน 2,673 ไร่

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาครเล็งเห็นถึงปัญหาความเดือนร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว จึงได้มีการลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจเยี่ยมพื้นที่การระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม ซึ่งในพื้นที่ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่หนอนหัวดำมะพร้าวระบาดรุนแรง พร้อมเยี่ยมชมแปลงมะพร้าวที่ใช้วิธีการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว แบบผสมผสาน และเยี่ยมชมศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลโรงเข้ ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้การกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวโดยใช้แตนเบียนบราคอน

ความคิดเห็น

comments

About