Saturday, 20/7/2019 | 6:27 UTC+7
i-News

ค่ายเยาวชนมุสลิมอีสานใต้

มัสยิดดารุสลาม อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมจริยธรรม เยาวชนมุสลิม ภาคฤดูร้อน และการส่งเสริมการเรียนรู้หลักอิสลาม ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 3- 25 เมษายน 2560 ณ อาคารมัสยิดดารุสลาม โดยมีเยาวชนในพื้นที่อีสานใต้ในจังหวัดบุรีรัมย์ และใกล้เคียงเข้าร่วม 35 คน เป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนของเยาวชนในพื้นที่ซึ่งมีจำนวนมุสลิมอยู่น้อยมาก เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่เยาวชนมุสลิมในพื้นที่ และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนด้วยกับหลักการของอิสลาม

โดยพี่น้องสามารถร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวของเยาวชนในพื้นที่อีสานใต้ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขากระสัง ชื่อบัญชี มัสยิดดารุสลาม เลขที่ 324-0-19574-7 สอบถามข้อมูลได้ที่ อิหม่ามคาลี โทร 083-742-1282 หรือ อ.มูฮัมหมัด (ฝ่ายวิชาการค่าย) 081-955-3235

ความคิดเห็น

comments

About