Friday, 24/5/2019 | 1:49 UTC+7
i-News

เกรตแบร์ริเออร์ฟอกขาวอาจทำให้ออสเตรเลียเสียนักท่องเที่ยวปีละล้านคน

ผลการศึกษาเตือนว่า ปรากฏการณ์ฟอกขาวครั้งใหญ่ที่เกรตแบร์ริเออร์รีฟอาจทำให้ออสเตรเลียสูญเสียนักท่องเที่ยวปีละกว่าล้านคน และเสียรายได้มากถึง 1,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 25,890 ล้านบาท)

คณะกรรมการสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระของออสเตรเลียเผยผลการศึกษาใหม่พบว่าปรากฏการณ์ฟอกขาวรอบใหม่ที่เกิดขึ้นกับเกรตแบร์ริเออร์รีฟความยาว 2,300 กิโลเมตรจะกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างร้ายแรงและอาจทำให้มีคนตกงานมากถึง 10,000 ตำแหน่ง หลังจากคณะนักวิทยาศาสตร์เผยเมื่อไม่กี่วันก่อนว่า แนวปะการังที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งนี้เกิดปรากฏการณ์ฟอกขาวเป็นปีที่สองติดต่อกันจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่สูงขึ้น และไม่มีความหวังที่จะกลับไปสู่สภาพเดิม

เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียวเพราะเกรตแบร์ริเออร์รีฟเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจที่มีค่ามากที่สุดอย่างหนึ่งของออสเตรเลีย สร้างรายได้ปีละกว่า 7,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 181,190 ล้านบาท) และเป็นที่พึ่งพาของคน 70,000 คน

ผลการศึกษาอ้างผลการวิเคราะห์ของสถาบันออสเตรเลียซึ่งเป็นหน่วยงานวิชาการว่า หากปรากฏการณ์ฟอกขาวยังไม่ยุติ จำนวนนักท่องเที่ยวรอบเกรตแบร์ริเออร์รีฟจะลดลงจาก 2.8 ล้านคนต่อปีเหลือ 1.7 ล้านคนต่อปี คิดเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 25,890 ล้านบาท) และกระทบต่อคนทำงานด้านการท่องเที่ยวร่วมหมื่นคนในรัฐควีนสแลนด์

แนวปะการังแห่งนี้เคยเกิดปรากฏการณ์ฟอกขาวมาก่อนในปี 2541 2545 และ 2559 เมื่อภาวะโลกร้อนทำให้อุณหภูมิผิวน้ำสูงขึ้น ส่งผลให้ปะการังเครียด ขับสาหร่ายที่ให้อาหารออกจากเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังซีดขาวและตายลงในที่สุด

ความคิดเห็น

comments

About