Sunday, 18/8/2019 | 11:56 UTC+7
i-News

เล็งสร้างโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก ใช้เป็นแหล่งพลังงานฉุกเฉินในปัตตานี

เล็งสร้างโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก เป็นแหล่งทดแทนพลังงานฉุกเฉินใน จ.ปัตตานี หลังเกิดเหตุคนร้ายระเบิดเสาไฟฟ้าแรงสูง และสร้างความเดือดร้อนทั้งประชาชนรวมทั้งผู้ประกอบการ โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมบานาที่ได้รับความเสียหายเกือบ 60 ล้านบาท

วันศุกร์ (12 พฤษภาคม) MGROnline รายงานว่า ในการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนา คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลที่มี พล.อ.อุดมเดช สีตะบุตร รมช.กลาโหม เป็นหัวหน้าคณะ ได้มีการนำเหตุการณ์ระเบิดเสาไฟฟ้าสายส่งแรงสูงจำนวนหลายจุด ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้ประชาชน ธุรกิจเอกชน ภาคอุสาหกรรมหลายแห่งได้รับความเดือดร้อน จากปัญหาไฟฟ้าดับ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รับผลกระทบสูงสุด ซึ่งจากการตรวจสอบความเสียหายของนิคมอุตสาหกรรมบานา อ.เมือง จ.ปัตตานี เพียงแห่งเดียวพบว่า ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น วัตถุดิบในการผลิตเน่าเสีย เครื่องจักรชำรุดเสียหาย ต้องขนส่งสินค้าไปแช่เย็นในพื้นที่ จ.สงขลา เป็นต้น

สำหรับความเสียหายเฉพาะที่นิคมอุสาหกรรมบานา อ.เมือง จ.ปัตตานี คิดเป็นมูลค่าความเสียหายมากถึง 59,399,100 บาท จนกระทั่งในวันที่ 8 เมษายน เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จึงได้ระดมช่างเข้าแก้ไข ซ่อมแซม เสาไฟฟ้าและสายส่งแรงสูง เพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ แต่ก็ไม่สามารถทำให้การแก้ไขเป็นไปตามแผน เนื่องจากความไม่ปลอดภัยในพื้นที่ การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซม จนทำให้เกิดความล่าช้า ทำให้ไฟฟ้าดับอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 วันกับ 20 ชั่วโมง

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และ ศอ.บต. ได้ประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งมีข้อสรุปว่า การสร้างโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก จะสามารถช่วยทดแทนหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น โดยมอบให้ ศอ.บต. เป็นแกนหลัก ผ่านศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน วันสต็อป วันสต็อป อินเวสเมนส์ เซ็นเตอร์ (โอเอสโอเอส) ในการกำหนดวิเคราะห์พื้นที่ และกำกับดูแลการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก เวอรี่ สมอล พาวเวอร์ โปรดักส์ (วีเอสพีพี) ขนาดไม่เกิน 100 เอ็มดับบลิว เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ซึ่งต้องการให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ และความพร้อมเข้ามาลงทุนในพื้นที่ โดยนายกรัฐมนตรีตรี ได้เน้นย้ำในเรื่องของความโปร่งใสในการดำเนินการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนในพื้นที่ รวมทั้งนักลงทุนจากนอกพื้นที่ ซึ่งต้องการเข้ามาลงทุนในพื้นที่ จ.ปัตตานี รวมทั้งเป็นการสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานให้มีความมั่นคง

ความคิดเห็น

comments

About