Thursday, 20/6/2019 | 9:05 UTC+7
i-News

“ไม่ฟุ่มเฟือยในเดือนรอมฎอน” ซาอุฯจัดโครงการแก้ปัญหาอาหารเหลือทิ้ง

ซาอุฯ จัดตั้งโครงการธนาคารอาหาร แก้ปัญหาอาหารจำนวนมากที่ถูกทิ้งหลังจากเหลือจากการบริโภค ภายใต้โครงการ “ไม่ฟุ่มเฟือยในเดือนรอมฎอน”

อาหรับนิวส์รายงานว่า Saudi Arabia’s Etaam ไม่เปิดตัวโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะที่มาจากอาหารที่ถูกทิ้งทั้งที่ยังไม่ถูกบริโภค

แคมเปญที่เปิดตัวในห้างสรรพสินค้าภายใต้ชื่อ “ไม่ฟุ่มเฟือยในเดือนรอมฎอน” หวังสนับสนุนครอบครัวชาวซาอุดิอาระเบียให้รู้จักคุณค่าของอาหาร

ตามรายงานของ EcoMENA พบว่าอาหารประมาณการประมาณร้อยละ 15 ถึง 25 ที่ถูกซื้อ หรือจัดเตรียมไว้ในช่วงเดือนรอมฎอนจะถูกทิ้งในถังขยะแทนที่จะนำมาบริโภค

Etaam ผู้ริเริ่มธนาคารอาหารที่ฐานที่กรุงริยาด กล่าวว่าได้ขยายโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการประหยัดอาหาร และการกระจายอาหารที่เกินจากการบริโภคไปยังผู้อื่นอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงรอมฎอน

Amer bin Abdul Rahman Al-Barjas ผู้อำนวยการบริหารของ Etaam กล่าวว่าโครงการดังกล่าวสนับสนุนให้มีการเก็บรักษาอาหารไว้ที่เต็นท์, โรงแรม และภัตตาคารในเดือนรอมฎอน

เขากล่าวอีกว่าจะมีอาสาสมัครชาวซาอุดีอาระเบียจำนวนมากที่เข้าร่วมงานกับสมาคมในการจัดการกับอาหารเหล่านั้นใส่ในบรรจุภัณฑ์ และแจกจ่ายไปเป็นอาหารสำหรับละศีลอด และอาหารสุโฮร สำหรับผู้ยากไร้

ความคิดเห็น

comments

About