i-News

ดูไบปฎิเสธมีข่าวปลอมในตลาด

เทศบาลเมืองดูไบปฏิเสธข่าวลือเกี่ยวกับการข้าวพลาสติกที่วางขายในตลาดดูไบ หลังจากมีการเผยแพร่ข่าวลืมดังกล่าวบนช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ว่าในตลาดมีข้าวปลอมวางปะปนขายอยู่

เทศบาลเมืองดูไบได้ชี้แจงว่าไม่มีข้าวปลอม หรือข้าวพลาสติกวางขายในตลาด

Iman Al Bastaki ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยด้านอาหารของเทศบาลเมืองดูไบชี้แจงว่า ข่าวดังกล่าวไม่มีความน่าเชื่อถือ และไม่มีมูล

อย่างไรก็ตามเทศบาลเมืองดูไบจำเป็นต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้เพราะอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด

ข้าวทุกชนิดที่มีอยู่ในตลาดดูไบข้าวแท้ที่ได้จากธรรมชาติ แม้ว่าจะมีข้าวคุณภาพสูงหรือต่ำวางขายในตลาดเดียวกันก็ตาม แต่ก็มีคุณสมบัติที่ได้รับการรับรองแล้ว

ที่มา emirates247

ความคิดเห็น

comments

About