Tuesday, 19/6/2018 | 12:30 UTC+7
i-News

เสนาธิการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยนาวิกโยธินภาคใต้

เสนาธิการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทักเรือ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ระดมกำลังพล พร้อมอุปกรณ์ รับมือภัยน้ำท่วมภาคใต้

เมื่อเวลา 09.30 น.วันจันทร์ (5 มิถุนายน) ณ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจ นาวิกโยธินภาคใต้ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ/เสนาธิการทหารเรือ เป็นผู้แทน พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ/ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อรับทราบความพร้อมของกำลังพล และยุทโธปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานด้านการให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ที่จะเกิดขึ้นในห้วงเดือนมีนาคม 2560 เป็นต้นไป

โดยการทำงานในรูปแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส เนื่องจากปัจจุบันได้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน ซึ่งอาจจะเกิดภาวะน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่รับผิดชอบขึ้นได้ ในการนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ จัดให้มีการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยใช้เรือยาง และการใช้อากาศยานเฮลิคอปเตอร์ แบบเบลล์ 212 เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย โดยมี นาวาเอก เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้/ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลของหน่วย

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ​

ความคิดเห็น

comments

About