Tuesday, 25/6/2019 | 10:22 UTC+7
i-News

วชช. นราธิวาส เปิดหลักสูตรการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เปิดหลักสูตรการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน ลดรายรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ โดยมี ดร.นราธิษณ์ หมวกกรอง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์ เป็นวิทยากรเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะต้นอ่อนทานตะวันแบบไม่ใช้สารเคมี เพื่อป้องกันสารตกค้างที่จะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค และเน้นย้ำถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้จัดอบรมขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยมีชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 40 คน

นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้กล่าวว่า วชช.นราธิวาส ร่วมกับ อบต.ลูโบ๊ะบือซา อ.ยี่งอ นำโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบของ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน 3 จ.ชายแดนภาคใต้ จึงได้ทำโครงการนี้ชึ้นพร้อมกำหนดเป้าหมายที่ อบต.ลูโบ๊ะบือซา เพื่อมาพัฒนาคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับอาชีพตามความต้องการและวิธีชีวิตของประชาชนในพื้นที่และสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น การปลูกต้นทานตะวัน โดยนำเม็ดทานตะวันมาเพาะเป็นต้นอ่อนทานตะวัน และยังมีกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีต้องการหลักสูตรการนวดแผนไทย โดยเฉพาะทรัพยากรด้านน้ำมันปาล์มและทลายปาล์มเยอะที่ผ่านกระบวนการทางโรงงานการทำน้ำมันปาล์ม จึงอยากมีการพัฒนานำเศษวัสดุเหล่านี้นำไปเป็นผลิตภัณฑ์หรือใช้ประโยขน์ให้มากที่สุด จึงนำเสนอหลักสูตรการเพาะเห็ดฟางที่จะ

สำหรับวันนี้ทางวัทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้รับความร่วมมือจากทาง อบต.ลูโบ๊ะบือซา ในการจัดเตรียมสถานที่ นำกลุ่มประชาชนที่สนใจในพื้นที่เป็นเป้าหมายอบรมหลักสูตรการเพาะเมล็ดทานตะวัน โดยในอนาคตอันใกล้นี้ทาง วชช.นราธิวาส และส่วนราชการอื่นๆ เช่น อบต.พัฒนาชุมชน รวมถึงบริษัทประชารัฐต่างๆที่จะไปกำหนดดูว่าจุดไหนที่ควนพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนให้มีรายได้ที่ใดบ้าง โดยมีเป้าหมายอย่างน้อย 10 ชุมชน ใน 1 ปี ตามที่กำหนดไว้

“วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเล็งเห็นความต้องการของตลาดที่มีสูง ทำให้ราคาจำหน่ายอยู่ที่ กิโลกรัมละ 200 บาท และประโยชน์จากการบริโภคต้นอ่อนทานตะวันในการช่วยบำรุงความจำ ทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจึงได้จัดเปิดอบรมการเพาะต้นอ่อนทานตะวันขึ้นมา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเพาะต้นอ่อนมาจัดจำหน่าย เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว”

นางสาวฮันนาน ตาเย๊ะ ผู้เข้าอบรม “รู้สึกดีใจที่เข้ามาอบรมหลักสูตรการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน เพราะสามารถเพาะรับประทานแล้วยังสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูง ที่สำคัญการเพาะไม่ได้ยากอย่างที่คิด อุปกรณ์ที่ใช้เพาะก็หาได้จากในบ้าน และเป็นการเพาะแบบไม่ใช้สารเคมีไม่อันตรายต่อผู้บริโภคอีกด้วย

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส​

ความคิดเห็น

comments

About