สธ.ยะลา อบรมส่งเสริมสุขภาพของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์

แต่ละปีมีชาวไทยมุสลิมจังหวัดยะลา เดินทางไปประกอบพิธีฮีจญ์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เป็นจำนวนมาก ซึ่งการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ จะมีผู้นำกลุ่มทำหน้าที่นำชาวไทยมุสลิมที่ต้องการไปแสวงบุญ โดยผู้นำกลุ่มจะผ่านการอบรม และทำหน้าที่แนะนำการดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้นให้แก่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ผู้นำกลุ่มจึงจำเป็นต้องมีความรู้ในการให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและการสูญเสียชีวิตของผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ที่จะต้องดำรงชีวิตในสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างไปจากประเทศไทย

วันอังคาร (18 กรกฎาคม) ที่ห้องประชุม โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลช อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพของผู้เดินไปประกอบพิธีฮัจญ์ เพื่อให้ผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขสุขภาพ วิธีป้องกันโรคไม่ให้เจ็บป่วยและเกิดภาวะแทรกซ้อน โดยมีนายสงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้แทนของผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ร่วมด้วย

สำหรับการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในจังหวัดยะลา มีผู้ประสงค์เดินทางเป็นจำนวนกว่า 1,500 คน แต่ไปได้จริง 1,038 คน ตามปัจจัยความพร้อมด้านต่างๆ ซึ่งการเตรียมความพร้อมของตนเองตั้งแต่การฉีดวัคซีน การตรวจสุขภาพเบื้องต้น ก่อนเดินทาง และการเข้ารับการอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้น ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ดำเนินการจัดอบรม เขตอำเภอเมืองยะลา จำนวน 390 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ตั้งแต่วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลช อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา

ความคิดเห็น

comments


Related News

  • รถบัสโรงเรียนลื่นไถลตกข้างทางปัตตานี นักเรียน ครู เจ็บ
  • ม.อ.ปัตตานีแถลงปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบต่อนักศึกษาและประชาชน
  • สหกรณ์จ.นราฯ นำลำไย 12 ตันจากเชียงใหม่ส่งถึงจชต. ใจดีให้เด็กกำพร้า 8 ลัง
  • คุมเข้มเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส หลังเกิดเหตุความไม่สงบต่อเนื่อง
  • ทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาเลย์ อ้างเป็น จนท.ตุ๋นเหยื่อโอนเงินผ่าน ATM
  • รมต.กินี ย้ำการสอนอิสลามเป็นตัวขับเคลื่อนดีที่สุดแก่เยาวชน
  • กรมส่งเสริมสหกรณ์ลงนราฯอนุรักษ์ปลาดุกลำพันในพื้นที่ป่าพรุ
  • ยะลาเดินหน้าทำแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี เน้นมีส่วนร่วมจัดการศึกษาทุกภาคส่วน
  • Comments are Closed