Thursday, 18/7/2019 | 11:26 UTC+7
i-News

ผู้ว่านครฯ ร่วมส่งฮุตญาจไปประกอบพิธีฮัจย์

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีส่งคณะฮุตญาจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช มีญาติมิตรจำนวนมากมาร่วมส่งและแสดงความยินดี เมื่อเวลา 17.00 น. ของวันจันทร์ที่(24 กรกฎาคม)ผ่านมา

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในแต่ละปี มีชาวมุสลิมจำนวนมากเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ที่มหานครมักกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ข้อที่ 5 ขอให้พี่น้องชาวมุสลิมจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางไปประกอบศาสนกิจในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นเวลา 49 วัน เป็นไปด้วยความราบรื่น ปราศจากปัญหาอุปสรรค บรรลุความปรารถนาสูงสุด เข้าร่วมประกอบพิธีฮัจญ์ มีความภาคภูมิใจ ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ชาวมุสลิมทั่วโลก รู้จักจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย

เมื่อเสร็จภารกิจแล้ว ขอให้เดินทางกลับมาด้วยความสุขจากผลบุญที่ได้ไปประกอบศาสนกิจ มาช่วยเป็นพลังสำคัญพัฒนาลูกหลานครอบครัว สังคม และประเทศไทย ต่อไป

ทางด้านเชคยูนาน โต๊ะเตบ ลินอับดุลลอฮ์ ผู้นำคณะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ กล่าวว่า ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ มีอายุตั้งแต่ 18-80 ปี ทั้งชายและหญิง จากจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต และจังหวัดนครศรีธรมราช รวม 67 คน ออกเดินทางโดยสายการบินไทย ไลออนส์แอร์ เที่ยวบินที่ SL793 จากท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เวลา 18.00 น. ไปที่สนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร แล้วเดินทางต่อไปที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เดินทางต่อด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG8806 ไปที่ท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองมะดีนะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย อยู่ที่นี่เป็นเวลา 9 วัน จากนั้นเดินทางเข้าเมืองมักกะห์ ประกอบพิธีฮัจย์และภารกิจทางศาสนา เป็นเวลา 40 วันต่อไป

ที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

ความคิดเห็น

comments

About