รมต.กินี ย้ำการสอนอิสลามเป็นตัวขับเคลื่อนดีที่สุดแก่เยาวชน

รัฐมนตรีประจำสำนักประธานาธิบดี สาธารณรัฐกินี ศาสตราจารย์ ดร. Kotoub Moustapha Sano กล่าวปฐกถาในเรื่อง การศึกษาอิสลาม และการพัฒนาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ย้ำการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ และการสอนอิสลามเป็นตัวขับเคลื่อนที่ดีที่สุดแก่เยาวชน

เมื่อวันจันทร์ (24 กรกฎาคม) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ดร.Kotoub Moustapha Sano รัฐมนตรีประจำสำนักประธานาธิบดี สาธารณรัฐกินี กล่าวถึงปัญหาด้านการศึกษาของอิสลามเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในหลายปีที่ผ่านมา ทุกคนยอมรับว่าการเรียนการสอนเป็นตัวกำหนดความก้าวหน้า หากประชาชาติก้าวหน้า การเรียนการสอนย่อมก้าวหน้า แต่หากประชาชาติล้าหลัง การเรียนการสอนย่อมล้าหลังเช่นกัน ซึ่งการสอนของอิสลามเป็นตัวขับเคลื่อนที่ดีที่สุดให้แก่เยาวชน

อีกทั้งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติจะต้องห่างไกลจากการรื้อฟื้นเรื่องราวในอดีต เพราะสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งความขัดแย้งและเป็นปัญหาต่อการสร้างสันติสุข ทั้งนี้ทุกศาสนาจะต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ไขการศึกษาของอิสลามไม่ให้เกิดความขัดแย้ง และจะต้องให้เกียรติทุกคน ให้เกียรติทุกศาสนาไม่ใช่เพื่อศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ต้องสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างสถาบันการศึกษา ปัญหาด้านการศึกษาสามัญและศาสนา เพื่อพัฒนาปัญหาด้านการศึกษาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

แปลและเรียบเรียงโดย ​​นางสาวอนิตา นินวน/​​​​​​​นางสาวสุกัญญา เอียดยีสะอิ นศ.คณะ วิทยาการสื่อสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
สันนิบาตมุสลิมโลกชม ไทยต้นแบบด้านการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
องคมนตรีเชื่อมั่นแนวทาง ขจัดความขัดแย้งโดยอิสลามศึกษา
“สัมมนาอิสลามนานาชาติครั้งที่ 4” ม.อ.ปัตตานีแถลงจัดใหญ่ นักวิชาการ 40 ประเทศทั่วโลกร่วม

ความคิดเห็น

comments


Related News

  • นักวิชาการอิสลามเรียกร้องการอยู่ร่วมกันผ่านเวทีประชุมนานาชาติด้านศาสนาที่ญี่ปุ่น
  • ดันเยรูซาเล็ม เป็นเมืองหลวงของเยาวชนปี 2018
  • ฮุจญาตไทยถึงมักกะฮ์แล้ว 1,723 คน
  • ฮุจญาตกว่า 69,000 คนเดินทางถึงสนามบินในเจดดะห์แล้ว
  • ฮุจญาตไทยถึงมักกะห์แล้ว 1,305 คน
  • เคนย่าพบโครงกระดูกมนุษย์เชื่อเป็นคนจีนมากับแม่ทัพมุสลิมเจิ้ง เหอ
  • เผยภาวะโลกร้อนดูดโปรตีนออกจากข้าว ทำภาวะขาดสารอาหารอาจถึงขั้นเลวร้าย
  • รมต.กินี ย้ำการสอนอิสลามเป็นตัวขับเคลื่อนดีที่สุดแก่เยาวชน
  • Comments are Closed