Tuesday, 19/6/2018 | 12:42 UTC+7
i-News

ธนาคารอิสลามเปิดสาขาพังงา(แห่งใหม่)

นายธีระ ยีโกบ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา 2 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจสาขา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) รับมอบกระเช้าดอกไม้ จากนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ในโอกาสเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับไอแบงก์สาขาพังงาแห่งใหม่ จากเดิมสาขาตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารห้างสรรพสินค้า เอ็นเค.ชอปปิ้งมอลล์ และได้ย้ายสาขามาอยู่ที่ 235/1-2 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ใกล้มัสยิดปากีสถาน เพื่ออำนวยความสะดวกและพร้อมให้บริการลูกค้ามุสลิมได้อย่างทั่วถึง และให้การต้อนรับ นายอะหมัด และเยาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา

นอกจากนี้ ทางสาขายังได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ที่เรียนดีแต่ยากจน รวมจำนวน 7 ทุน อีกด้วย

ความคิดเห็น

comments

About