Tuesday, 19/6/2018 | 12:27 UTC+7
i-News

อินโดนีเซียเตรียมเสนอมาตรการคุ้มครอง อัล-อักซอ

สัปดาห์หน้าอินโดนีเซียเตรียมเสนอต่อนานาประเทศในการวางมาตรการในการคุ้มครอง อัล-อักซอ และเยรูซาเล็ม เพื่อป้องกันไม่ให้มีการปะทะกันระหว่างชาวยิว และชาวปาเลสไตน์อีก

Arrmanatha Nasir โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าอินโดนีเซียจะเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศ และองค์การสหประชาชาติกำกับดูแล และการป้องกันอัล-อักซอ

เขากล่าวว่า Arrmanatha Nasir รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย จะส่งข้อเสนอดังกล่าวในการประชุมครั้งต่อไปในวันอังคารที่อิสตันบูลของรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC)

“เราต้องได้รับความมั่นใจว่าสถานการณ์ของ อัล-อักซอ กำลังค่อยๆ ดีขึ้น” Nasir กล่าวตามรายงานของ Metro TV News

Nasir กล่าวว่าอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศมุสลิมที่มีจำนวนประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก ยังคงเรียกร้องให้สมาชิก OIC มีความสามัคคี ในการคงสถานะเดิมของมัสยิดอัล-อักซอ และส่งเสริมอิสรภาพของชาวปาเลสไตน์

เขายังได้กล่าวถึงความพยายามของประเทศ OIC เพื่อแสวงหาอิสรภาพปาเลสไตน์ หลังจากครึ่งศตวรรษของการยึดครองของอิสราเอล

“เราไม่สามารถรออีก 50 ปีเราต้องเพิ่มความสามัคคีของประเทศ OIC เพื่อให้สามารถกระตุ้นให้ประชาคมระหว่างประเทศแก้ไขสถานการณ์ในปาเลสไตน์” เขากล่าว

ความคิดเห็น

comments

About