Saturday, 23/2/2019 | 1:39 UTC+7
i-News

มุสลิมสกลนครร่วมแจกอาหารช่วยผู้ประสบภัย

เพจมัสยิดนูรุลอิสลามสกลนครเผยแพร่ภาพกิจกรรมความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องมุสลิม และนักศึกษามุสลิมในจังหวัดสกลนครที่พวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้ประสบภัย และตัวมัสยิดก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นกัน แต่พวกเขาพากันออกมาร่วมปรุงอาหาร และแจกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบ สร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องในพื้นที่ในความร่วมมือช่วยเหลือกันในครั้งนี้

ความคิดเห็น

comments

About