Saturday, 20/7/2019 | 5:16 UTC+7
i-News

ช่วยน้ำท่วมไอแบงก์ให้พักชำระเงินต้น สำหรับลูกค้าที่ประสบภัย

ไอแบงก์ออกมาตราการพักชำระเงินต้น โดยให้ลูกค้าชำระเฉพาะกำไร ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาววีณา เตชาชัยนิรันดร์ กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคาร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(ไอแบงก์) กล่าวว่า จากเหตุการณ์อุทกภัยรุนแรงในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนในวงกว้าง ไอแบงก์ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง และได้ตระหนักมาโดยตลอดถึงการให้ความสำคัญในการเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน

ด้วยการพักชำระหนี้เงินต้น โดยชำระเฉพาะกำไร ระยะเวลาไม่เกิน 12เดือน หลังจากนั้นให้ชำระเงินต้นและกำไร ตามสัญญาเดิม สำหรับลูกค้าธนาคารที่อยู่ในประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด นครพนม และพื้นที่ประสบภัยตามประกาศของทางราชการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 31ตุลาคม 2560

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไอแบงก์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ Call Center 1302 นางวีณา กล่าวทิ้งท้าย

ความคิดเห็น

comments

About