Friday, 22/6/2018 | 7:08 UTC+7
i-News

กองกำลังป้องกันชายแดนซาอุฯ วางแผนรปภ.ฮุจญาตเข้าประเทศทุกช่องทาง

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชายแดนซาอุดิอาระเบียได้เตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับฮุจญาตที่เดินทางเข้าประเทศทั้งทางบก, น้ำ และอากาศ ตามการเปิดเผยของ ตามการเปิดเผยของโฆษกหน่วยงานรักษาความปลอดภัยชายแดนซาอุดิอาระเบีย พ.อ.Saher bin Mohammed Al-Harbi

เขากล่าวว่าหน่วยงานรักษาความปลอดภัยชายแดนได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล ในการดูรักษาความปลอดภัยในการเดินทางของฮุจญาต

เขาเสริมว่าฮุจญาตที่เดินทางผ่านพรมแดนทางบก และทางทะเลจะได้รับการตรวจสอบในระหว่างการเข้า และออกราชอาณาจักร และการรักษาความปลอดภัยจะถูกทำให้รัดกุมที่ชายแดนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ลี้ภัยหรือผู้ลักลอบนำสิงของผิดกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของฮุจญาต

เขากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ชายแดนจะสนับสนุนการป้องกันภัยพลเรือนในการปฏิบัติการค้นหา และช่วยชีวิต และจะช่วยศูนย์ควบคุมและบัญชาการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสำหรับฮุจญาตในเมืองมีนา รวมถึงศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฮุจญาตด้วย

ที่มา อาหรับนิวส์

ความคิดเห็น

comments

About