Sunday, 18/8/2019 | 2:59 UTC+7
i-News

ชาวกาตาร์กว่า 600 คนข้ามแดนร่วมพิธีฮัจย์แล้ว

ตามการเปิดเผยของทางการซาอุดิอาระเบียระบุว่ามีชาวกาตาร์ 650 คนล้วที่เดินทางเจ้าร่วมประกอบพิธีฮัจย์ผ่านทางพรมแดนทางบกนับถึงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา

Abdullah Al-Madlaj, เลขาธิการโครงการศูนย์ King Salman เพื่อ Hajj และ Umrah กล่าวว่าศูนย์ฯ ได้รับโทรศัพท์จากพี่น้องชาวกาตาร์สำหรับการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเข้าร่วมประกอบพิธีฮัจย์

คณะกรรมการได้รับการจัดตั้งขึ้น ประจำอยู่ในมหานครมักกะห์ จะเป็นผู้คอยให้คำแนะนำแต่ฮุจญาตทั้งหมด รวมถึงชาวกาตาร์ที่เดินทางเข้าร่วมประกอบพิธีฮัจย์

ฮาจญาตกาตาร์ส่วนใหญ่ถามเกี่ยวกับบริการที่นำเสนอภายใต้โครงการ King Salman Hajj และ Umrah เขากล่าว

ขณะที่ชาวกาตาร์ยังคงเดินทางข้ามชายแดนหลายแห่งด้วยรถยนต์ส่วนตัวตามการเปิดเผยของ Al-Madlaj

ฮุจญาตชาวกาตาร์ที่เดินทางข้ามแดนจะได้รับคำแนำนะสำหรับโรงแรมที่พักที่จัดไว้ภายใต้โครงการแขกของกษัตริย์ซัลมาน King Salman Hajj และ Umrah โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่ด่านพรมแดน Salwa และอีกหลายแห่งใน Dammam และ Al-Ahsa เพื่อให้บริการแก่แขกชาวกาตาร์

ทั้งนี้คาดว่าจะมีพี่น้องชาวกาตาร์ราว 4,000 คนเดินทางร่วมประกอบพิธีฮัจย์ในปีนี้

ที่มา อาหรับนิวส์

ความคิดเห็น

comments

About