Sunday, 21/7/2019 | 2:13 UTC+7
i-News

กอจ.อ่างทองเยี่ยมเจ้าคณะจังหวัด เสริมความสมานฉันท์ระหว่างชุมชนศาสนา

เมื่อวันจันทร์ที่(28 สิงหาคม)ผ่านมานาย อับดุลลา ตะโนรี เลขาธิการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอ่างทอง ผู้แทนอิหม่ามมัสยิดศิลอดุลลอฮฺ์ จังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะได้เดินทางเข้าพบ พระเทพสุวรรณมุนี เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง และเจ้าอาวาสวันต้นสน เพื่อเยี่ยม พบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจระหว่างศาสนา สร้างความสมานฉันท์ในชุมชนทั้งสองศาสนาที่มีพื้นที่ติดกัน และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมาช้านาน โดยคณะของกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอ่างทองได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง

ทั้งนี้ การเข้าพบดังกล่าวมีขึ้นหลังจากมีการโพสข้อความทางสื่อออนไลน์ด้วยข้อความเป็นเท็จและพยายามสร้างความแตกแยกให้กับชุมชนชาวอ่างทอง ทางกรรมการอิสลามจังหวัดฯ และพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จึงถือโอกาสเข้าร่วมผู้นำศาสนาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ความคิดเห็น

comments

About