i-News

บังกลาเทศเตรียมขอผ่านเวที UN ให้โลกช่วยโรฮิงญา

นายกรัฐมนตรีเชค ฮาสินาของบังกลาเทศเตรียมจะใช้การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN) ขอให้ประชาคมโลกช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาที่หนีตายจากการปราบปรามอย่างรุนแรงของพม่าเข้ามาในบังกลาเทศร่วม 400,000 คนในช่วงเวลาเพียงไม่ถึง 20 วัน

โฆษกนายกรัฐมนตรีฮาสินากล่าวว่า นายกรัฐมนตรีจะหยิบยกเรื่องโรฮิงญาขึ้นกล่าวในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก จะหาทางทำให้เหตุรุนแรงในรัฐยะไข่ของพม่ายุติลงทันที จะขอให้เลขาธิการสหประชาชาติส่งคณะค้นหาข้อเท็จจริงไปยังรัฐยะไข่ และจะขอให้ประชาคมโลกรวมทั้งสหประชาชาติกดดันพม่าให้รับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาทั้งหมดกลับไปยังบ้านเกิดในรัฐยะไข่ของพม่า

สถานการณ์ที่ค่ายผู้ลี้ภัยในเมืองค็อกซ์บาซาร์ของบังกลาเทศเลวร้ายลงทุกวัน เนื่องจากมีผู้ลี้ภัยเข้ามาอย่างต่อเนื่องรวมเกือบ 400,000 คนแล้วนับตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม จากเดิมที่มีผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาอยู่แล้วกว่า 300,000 คน องค์การอนามัยโลกและองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันและโรคโปลิโอให้แก่เด็กชาวโรฮิงญาที่มีมากถึงร้อยละ 60 ของผู้ลี้ภัยระลอกใหม่

หลายครัวเรือนที่อพยพมาใหม่ไม่มีที่พัก ต้องนอนริมถนนที่เฉอะแฉะไปด้วยโคลนเพราะเป็นฤดูฝน อีกทั้งยังต้องแย่งชิงอาหารและน้ำบริจาค และเริ่มมีเด็กเสียชีวิตเพราะโรคท้องร่วง

รัฐบาลบังกลาเทศจะสร้างที่พักเพิ่ม 14,000 หลัง แต่ละหลังรองรับผู้ลี้ภัยได้ 6 ครอบครัว นายกรัฐมนตรีฮาสินาได้สั่งการเจ้าหน้าที่ให้สร้างให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน

ความคิดเห็น

comments

About