i-News

ความคิดรุนแรงคือส่วนน้อยของสังคมมุสลิม

มุสลิมส่วนใหญ่มีความสนใจในการสื่อสารทางวัฒนธรรมกับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม และความคลั่งไคล้รุนแรงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างผิดปกติ และไม่เป็นที่ยอมรับ Mohammed Al-Issa เลขาธิการสันนิบาตรโลกมุสลิม (MWL) กล่าวในการประชุมที่ New York เมื่อวันเสาร์(16 กันยายน)

“การสื่อสารทางวัฒนธรรมสร้างความเข้าใจระหว่างกัน … และนี่นำไปสู่การเป็นมิตรทางอารยธรรม” Al-Iss กล่าว

ลัทธิคลั่งไคล้รุนแรง “มีอยู่เล็ก ๆ น้อย ๆ ในโลกมุสลิม” เขากล่าว และตามประมาณการล่าสุดอาจเป็นเพียง 1 ใน 200,000 คน “ผลกระทบจากแนวคิด การใช้กำลัง และความคลั่งไคล้จะลดลงอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม”

อัลอิสซากล่าวว่าแนวคิดแบบหัวรุนแรงเป็นแนวคิดทั่วไป และการจะอ้างว่าแนวคิดนี้จะมีขึ้นจากอิสลามนั้นเป็นคำกล่าวที่เป็นเท็จ เนื่องจากมีประเด็นอื่นมาประกอบในแนวคิดนี้เช่นด้านการเมือง และเชื้อชาติ

เขากล่าวในวันเปิดการประชุม International Muslim World League Conference ที่มีผู้เข้าร่วมกว่า 450 คนจากสถาบันศาสนาอิสลาม และองค์กรทางวิทยาศาสตร์ องค์กรทางความคิด และองค์กรการเมืองจากทั่วโลก

การประชุมสองวันนี้จะกล่าวถึงประเด็นต่างๆ รวมถึงผลงานทางวัฒนธรรมทั้งจากสหรัฐและโลกอิสลาม การสนับสนุนอิสลามในการส่งเสริมสันติภาพของโลก การรวมกลุ่มของมุสลิมในอเมริกา การเป็นพลเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับโลกอิสลาม

Yousef bin Ahmad Al-Othaimeen เลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลาม OIC กล่าวกับผู้ร่วมประชุมว่าการสื่อสารทางวัฒนธรรมช่วยเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรม และช่วยปิดช่องว่างทางวัฒนธรรม “เราหวังว่าจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี มั่นคง และปกป้องครอบครัว และพี่น้องมุสลิมของเรา” เขากล่าว

Al-Othaimeen กล่าวว่าชาวมุสลิมกว่า 1.8 พันล้านคนทั่วโลกอาศัยอยู่ในความสงบ และสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของชาวมุสลิมบนแนวทางสายกลางแห่งอิสลาม

Abdul Rahman ibn Abdul Aziz Al-Sudais ประธานฝ่ายกิจการมัสยิดฮารอมทั้งสองแห่งกล่าวว่า การสื่อสารทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างสหรัฐฯ และโลกมุสลิม และเป็นสิ่งจำเป็นต่ออารยธรรมอิสลาม โดยการต่อต้านการก่อการร้ายเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของการสื่อสารทางวัฒนธรรมเขากล่าว

ที่มา อาหรับนิวส์

ความคิดเห็น

comments

About