Thursday, 23/5/2019 | 8:57 UTC+7
i-News

วานูอาตูสั่งอพยพชาวบ้านกว่า 6,000 หลังภูเขาไปปะทุ

รัฐบาลวานูอาตูสั่งอพยพประชาชนมากกว่า 6,000 คนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย หลังภูเขาไฟมานาโรวูอี (Manaro Voui) ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้แห่งนี้เริ่มเกิดการปะทุ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุเมื่อวันอังคาร (26 กันยายน)

สำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติวานูอาตู แถลงว่า กิจกรรมของภูเขาไฟมานาโรวูอีซึ่งตั้งอยู่บนเกาะอัมเบ (Ambae) เด่นชัดมาตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน และเริ่มปลดปล่อยเถ้าถ่านขึ้นสู่ท้องฟ้าเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ ทำให้ผู้เชี่ยวชาญคาดว่ามันจะปะทุอย่างรุนแรงในเร็วๆ นี้

ชาดราก เวเล็กทาบิต ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ ระบุว่า ทางการได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวขึ้นทั้งหมด 15 แห่ง แต่การอพยพประชาชนจำนวนมากทำให้สิ่งของอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ

“ช่วงนี้เป็นฤดูแล้ง และเนื่องจากเสบียงบางส่วนมีการปนเปื้อนเถ้าถ่านภูเขาไฟ สิ่งที่เราพยายามมากที่สุดตอนนี้คือจัดหาน้ำใช้ให้เพียงพอสำหรับผู้ประสบภัยทั้งหมด” เวเล็กทาบิต ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์

ภูเขาไฟลูกนี้เคยปะทุครั้งล่าสุดเมื่อปี 2005

วานูอาตูเป็นหนึ่งในประเทศยากจนที่สุดในโลก และชาวบ้านส่วนใหญ่ยังดำรงชีวิตด้วยการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือน

“ผู้คนบนเกาะอัมเบใช้ชีวิตแบบพอเพียงและพึ่งพาตนเองเป็นหลัก สิ่งที่น่ากังวลที่สุดจึงไม่ใช่การอพยพ แต่เป็นพืชผลทางการเกษตรซึ่งพวกเขาปลูกเอาไว้ทำกินที่บ้าน” จอร์เจีย เทซีย์ ผู้อำนวยการมูลนิธิ เซฟเดอะชิลเดรนออสเตรเลีย ประจำวานูอาตู กล่าว

วานูอาตูประกอบไปด้วยเกาะเล็กๆ กว่า 80 เกาะซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ราว 260,000 คน ประเทศแห่งนี้ตั้งอยู่บนแนววงแหวนไฟในมหาสมุทรแปซิฟิก (Pacific Ring of Fire) และมีภูเขาไฟยาซูร์บนเกาะทานนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง

ความคิดเห็น

comments

About