i-News

ธนาคารอิสลามย้ำพันธกิจกับมุสลิม ฟันพนักงานเอี่ยวทำเจ๊ง 48 คน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยแถลง ความคืบหน้าผลการดำเนินงานกิจการ มั่นใจการบริหารจัดการปีหน้ามีกำไรได้ในรอบ 5 ปี ส่วนการจัดการกับผู้ทำให้ธนาคารเสียหายได้มีการดำเนินการไปแล้ว 48 ราย ย้ำกลับสู่พันธกิจของการเป็นธนาคารอิสลาม “ให้เราเก่งอย่างไร ถ้าเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องมุสลิม เราธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ไปได้ลำบากครับ”

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(ไอแบงก์) เปิดเผยความคืบหน้าการเร่งดำเนิน หลังจากมีการแยกหนีซึ่งตอนนี้เรียบร้อยแล้ว ในปีนี้เราต้องมีผลประกอบการที่ชัดเจน ต้องไม่มีความเสียหายเพิ่มเติมอีก ตามนโยบายของซุปเปอร์บอร์ดที่ให้ไว้เมื่อต้นปีว่าปีนี้ผลประกอบการต้องไม่ขาดทุน ในส่วนของการเอาผิดกับผู้ที่ทำให้ธนาคารเสียหายตามนโบายของท่านนายกรัฐมนตรี ตอนนี้ได้มีการลงโทษทางวินัยกับพนักงานแล้ว 48 รายในเบื้องต้น โดย 24 รายเป็นการลงโทษในความผิดวินัยร้ายแรง นอกจากนี้ยังมีการประสานงานกับทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ในการส่งรายชื่อ 22 รายให้ดำเนินการสอบสวนความผิดทางอาญา และอีก 16 รายยื่นให้คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) สำหรับการเรียกร้องความเสียหายทางแพ่งมีการสวบสวนแล้วเสร็จ 4 ราย ส่วนอีก 22 รายยังอยู่ระหว่างการสอบสวน

ขณะที่นายวิทัย รัตนากร กรรมการ และรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกล่าวว่า มีภาระกิจ 2 เรื่องที่ต้องดำเนินการ คือการให้ธนาคารกลับมาทำธุรกิจได้เหมือนเดิม เชื่อว่าปีหน้าธนาคารหน้าจะมีกำไรได้ครั้งแรกในรอบ 5 ปี กำลังอยู่ระหว่างเร่งจัดทำแผนธุรกิจเนื่องจากเพิ่งเข้ามารับตำแหน่ง ส่วนเรื่องการหาพันธมิตรที่จะเข้ามาเติมเต็ม โดยผู้ที่จะมาเข้าร่วมต้องมีความชำนาญด้านธนาคารอิสลาม และต้องอยู่บนเงื่อนไขที่เหมาะสม

นอกจากนี้นายชัยวัฒน์ ยังกล่าวว่าที่ผ่านมาได้ไปขอคำแนะนำจากทั้งทางบอร์ดชารีอะห์ และท่านจุฬาราชมนตรี เพื่อให้เราได้กลับมาสู่พันธกิจของการเป็นธนาคารอิสลามที่ชัดเจน ธนาคารอิสลามไม่ใช่แค่การเป็นสถาบันการเงิน แต่ยังมีความสำคัญในการเป็นสัญลักษณ์เหมือนที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้บอกไว้

“ให้เราเก่งอย่างไร ถ้าเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องมุสลิม เราธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ไปได้ลำบากครับ” นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(ไอแบงก์) กล่าว

ความคิดเห็น

comments

About