Monday, 22/7/2019 | 9:41 UTC+7
i-News

BAS Station สถานีพัฒนาเยาวชน สู่สังคม ด้วยอิสลาม

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมา อ.ชารีฟ ศรีเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิด Bangkok Assalam Students (BAS) ณ อาคารชมรมอมานะฮฺ เกียรติยศ รามคำแหงซอย 2 ตรงข้ามศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีแกนนำนักกิจกรรมทางสังคมจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ อาทิ อ.อับดุลรอชีด นิริงจือแร ผอ.วามีย์, อ.ยะกู๊บ สืบสุข ผู้แทนสถาบันอัสลาม, อ.มูฮัมหมัดเฟาซี แยนา เลขาธิการสมาพันธ์เครือข่ายสื่อมุสลิมไทย และองค์กรเพื่อความหวังใหม่ประเทศตุรกี เข้าร่วม

d3745 d3741 d3742 d3743 d3744 d3746

อ.ชารีฟ กล่าวว่า ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการมารวมตัวกันเป็นพลังผลักดันอิสลามให้ออกสู่สังคม วันนี้อิสลามตกเป็นจำเลยของสังคมไม่ว่าจะใน หรือต่างประเทศ เช่นเหตุการณ์ที่เกิดในปาเลสไตน์ อิสราเอลอธรรมต่อมุสลิมอย่างชัดเจน แต่มุสลิมก็ยังตกเป็นจำเลย แต่ถึงอย่างไรอิสลามก็ยังคงเติมโตอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันก็เป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลก

อ.ชารีฟ กล่าวอีกว่า วันนี้เราติดกับดักการแยกสามัญออกจากศาสนา ทำให้เราไม่เคยนำความรู้ที่หลากหลายทางสามัญมารวมกันเพื่อพัฒนากิจกรรมในศาสนา อย่างเช่นวันนี้เรามีมัสยิดกว่า 4,000 แห่งตัวประเทศ แต่มีกี่มัสยิดที่มีวิศวกรมุสลิมเป็นผู้ก่อสร้าง

“อิสลามไม่ได้แยกระหว่างสามัญ กับศาสนา ทั้งหมดเป็นเนื้อเดียวกัน” อ.ชารีฟกล่าว

นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตแก่สมาชิกดีเด่นในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการเผยแพร่ศาสนา ด้านการศึกษา และด้านความเสียสละเป็นต้น

โดย BAS หรือเครือข่ายนักศึกษาอัสสลาม กรุงเทพมหานคร เป็นเครือข่ายพัฒนานักเรียน และนักศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีสมาคมบัณฑิต และนักศึกษาอัสสลาม เป็นที่ปรึกษา นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กิจกรรมเยาวชนของสภายุวมุสลิมโลก หรือ Wamy Teens เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นมุสลิมที่มีคุณภาพ เป็นศูนย์ประสานงาน ในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

ทั้งนี้ กิจกรรมของ BAS ที่ผ่านมา อาทิ การศึกษากุรอาน, กิจกรรมกิยามุลลัย, ค่ายนักยุทธศาสตร์และวางแผน และยังมีโครงการอบรมอบรมต่างๆ จำนวนมาก

ความคิดเห็น

comments

About