Thursday, 20/6/2019 | 9:32 UTC+7
i-News

อดตายแล้ว 397 ราย ผลจากชีอะห์ปิดล้อมฆุตเฎาะห์ตะวันออก

ระบอบการปกครองบาชาร์ อัล-อัสซาด และกองกำลังติดอาวุธชีอะห์ได้ร่วมกันปิดล้อมกักขังพลเรือนจำนวน 400,000 คนในพื้นที่ฆุตเฎาะห์ตะวันออกชานเมืองดามัสกัสนับ แต่เดือนตุลาคม 2012 ส่งผลให้มีพลเรือนอย่างน้อย 397 คนที่เกือบทั้งหมดเสียชีวิตจากภาวะขาดสารอาหาร

เครือข่ายสิทธิมนุษยชนแห่งซีเรียกล่าวว่าเด็กจำนวน 206 คนเสียชีวิตจากการขาดอาหาร และยาอย่างรุนแรง รวมทั้งสตรี 67 คนด้วย

ในรายงานเครือข่ายสิทธิมนุษยชนแห่งซีเรียกล่าวว่าระบอบการปกครองของซีเรียได้ดำเนินการปิดล้อมพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่เดือนตุลาคม 2012 และกระชัดการปิดล้อมยิ่งขึ้นในเดือนตุลาคม 2013

“ในตอนต้นของปี 2015 อาหารบางอย่างถูกส่งเข้าไปในพื้นที่ผ่านค่ายผู้ลี้ภัย Al-Wafideen หลังการตกลงระหว่างระบอบบาชาร์ อัล-อัสซาดกับกลุ่มฝ่ายต่อต้านซีเรีย” เครือข่ายกล่าว

“อาหารบางอย่างถูกลักลอบนำผ่านอุโมงค์ที่เชื่อมโยงกับฆุตเฎาะห์ตะวันออกกับ Al-Qaboun, Barza และ Tishreen ในเมืองดามัสกัส”

กองกำลังติดอาวุธของบาชาร์ อัล-อัสซาด และพันธมิตรชีอะห์ได้เปิดปฎิบัติการรุกรานพื้นที่ประชาชนในละแวกใกล้เคียงเหล่านี้และปิดอุโมงค์ส่วนใหญ่เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2017 นอกจากนี้พวกเขายังปิดค่ายลี้ภัย Al-Wafideen เมื่อปลายเดือนมีนาคมด้วย

การปิดล้อมดังกล่าวส่งผลต่อปัญหาการขาดแคลนอาหารพื้นฐาน รวมถึงนม และราคาสิงค้าที่สูงขึ้นหลายเท่าตัว

เครือข่ายสิทธิมนุษยชนแห่งซีเรียระบุว่าผู้ชาวซีเรียในพื้นที่ปิดล้อมกำลังต้องรับประทานหญ้าและใบไม้เพื่อประทังชีวิต

ขณะที่ทารกสองคนเพิ่งตายจากภาวะทุพโภชนาการ ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา

ที่มา MEMO

ความคิดเห็น

comments

About