Thursday, 18/7/2019 | 11:27 UTC+7
i-News

เทศบาลเมืองปัตตานี ประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วม ริมแม่น้ำปัตตานี ฉบับที่ 3

       ตามที่ได้ประกาศแจ้งเตือน บริเวณอ่าวไทยยังคงมีคลื่นลมรุนแรง น้ำทะเลหนุนสูง และมีฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ริมแม่น้ำปัตตานี ได้ติดตามเฝ้าระวังตามประกาศของ เทศบาลเมืองปัตตานี อย่างใกล้ชิด เนื่องจากน้ำจากจังหวัดยะลามีน้ำสะสมจำนวนมากประกอบกับฝนตกหนัก ได้ไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีเพื่อออกสู่ทะเลอ่าวไทย จะทำให้บริเวณแม่น้ำปัตตานีทั้งสองฝั่งน้ำเอ่อล้นสูงขึ้นได้ ในช่วง 3-4 วันนี้
       ฉะนั้น จึงประกาศมาเพื่อทราบ และเตรียมความพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง เทศบาลเมืองปัตตานี ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้คอยอำนวยความสะดวก ตลอด 24 ชั่วโมง และจัดให้มีสถานที่พักพิงชั่วคราว โดยใช้อาคารโรงเรียนเทศบาล 1 ถึง โรงเรียนเทศบาล 5 หากประชาชนผู้เดือดร้อนต้องการเข้าพักอาศัย สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา ขณะนี้เทศบาลได้เดินเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำ ตลอดเวลา
        จึงประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนติดตามรับฟังการพยากรณ์อากาศจาก กรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และทางเทศบาลจะประกาศแจ้งเตือนให้ทราบเป็นระยะ หากต้องการความช่วยเหลือ โทรศัพท์แจ้งได้ที่หมายเลข 0-7334-9034 และ 0-7333-6600 ตลอด 24 ชั่วโมง

ความคิดเห็น

comments

About