Monday, 10/12/2018 | 4:27 UTC+7
i-News

ป.ป.ส.ตั้งชุดตามจับคนโพสต์“ซื้อ-ขาย“ยาเสพติดออนไลน์

จากกรณีที่มีการโพสต์ภาพ ข้อความต่างๆ ผ่าน Twitter โดยใช้แฮชแท็ก #ไฮ มีการรวมกลุ่มกันฉีดไอซ์เข้าเส้น รวมถึงการโพสต์ภาพ และข้อความในลักษณะของการสื่อสารที่ต้องการจะขายยาเสพติด (Methamphetamine) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างโจ่งแจ้ง ซึ่งเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์

การโพสต์ในกรณีดังกล่าว เป็นความผิดฐาน “โฆษณายาเสพติดให้โทษ” ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 48 กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณายาเสพติดให้โทษ การโฆษณาตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดว่า “โฆษณา” หมายความรวมถึง กระทำการไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้า ทั้งนี้ ผู้โพสต์ภาพหรือข้อความที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าว ตามมาตรา 89 กำหนดโทษไว้โดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากทำอย่างต่อเนื่อง มีโทษปรับวันละไม่เกิน 5,000 บาท หรือไม่เกิน 2 เท่าของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการโฆษณาตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืน นอกจากนี้ หากมีการซื้อขายยาเสพติดเกิดขึ้นตามที่โพสต์ ผู้โพสต์จะมีความผิดฐาน “จำหน่ายยาเสพติดให้โทษ” ส่วนผู้ซื้อ จะมีความผิดฐาน “ครอบครองยาเสพติดให้โทษ” และหากส่งไปยังผู้ซื้อในต่างประเทศก็จะมีความผิดฐาน “ส่งออกยาเสพติดให้โทษ”

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยว่า “สำหรับกรณีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ตั้งชุดปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังปัญหาอย่างใกล้ชิด เพื่อดำเนินการสืบสวน สอบสวน ตรวจสอบชื่อและที่อยู่ของเจ้าของเว็บไซต์หรือตัวผู้โพสต์ภาพหรือข้อความ เพื่อติดตาม จับกุมมาดำเนินคดี รวมถึงการสืบสวนหาข่าวจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ที่ผ่านมา (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560) สืบพบการซื้อขายยาเสพติดในเครือข่ายสังคมออนไลน์ จำนวน 58 บัญชีผู้ใช้งาน ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป รวมทั้ง ขอแจ้งเตือนประชาชน ครอบครัว สถานศึกษา ให้สอดส่อง ดูแล เด็กและเยาวชน ให้โพสต์ข้อความ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ไปในทางที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ ถึงแม้จะไม่มีพฤติการณ์เที่ยวเตร่ คบเพื่อนที่มีพฤติการณ์ไม่น่าไว้ใจ หากแต่หมกมุ่นกับ Social Media ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ นอกจากนี้ขอเตือนว่า การฉีดไอซ์เข้าเส้นเลือดซึ่งเป็นกระแสสังคมออนไลน์ ในขณะนี้นั้นมีอันตรายมาก เนื่องจากเป็นการนำสารเสพติดเข้าไปในกระแสเลือดโดยตรง จึงทำให้ออกฤทธิ์ อย่างรวดเร็วรุนแรง และนอกเหนือจากการออกฤทธิ์ของเมทแอมเฟตามีนแล้ว ก็อาจได้รับสารปนเปื้อนอื่นๆ ที่เกิดจากการละลายไอซ์ในขณะฉีดเข้าเส้นเลือดซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิต และหากพบเห็นผู้กระทำความผิด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา JS100

ความคิดเห็น

comments

About