Wednesday, 26/9/2018 | 12:41 UTC+7
i-News

ศอ.บต.ตามความคืบหน้า โครงการศูนย์อิสลามกษัตริย์ซัลมาน บิน อับดุลอาซีซ

ศอ.บต.ประชุม กับผู้เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าโครงการศูนย์อิสลามกษัตริย์ซัลมาน บิน อับดุลอาซีซ อัลสอุด พบขณะอยู่ในขั้นตอนของการทำแบบแปลน คาดจะก่อสร้างได้แล้วเสร็จใน 33 เดือนหลังจากเริ่มก่อสร้าง

เมื่อวันอังคารที่ (7 พฤศจิกายน) ผ่านมา นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมการติดตามความคืบหน้า การขับเคลื่อนงานโครงการศูนย์อิสลามกษัตริย์ซัลมาน บิน อับดุลอาซีซ อัลสอุด โดยมี นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศอ.บต. ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้แทนมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผู้แทน กอ.รมน.ภาค 4 สน. ผู้แทน ผบ.ฉก.ปัตตานี ผู้แทนมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมติดตามความคืบหน้าที่ทาง ศอ.บต. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล และจากกระทรวงการต่างประเทศให้ติดตามความคืบหน้าในเรื่องที่ทางประเทศซาอุดิอาระเบียโดยกษัตริย์จากประเทศซาอุดิอาระเบียบริจาคเงิน 20 ล้านเหรียญ ให้กับทางมูลนิธิมะดีนะตุสสลามในจังหวัดปัตตานีดำเนินการก่อสร้างศูนย์อิสลามกษัตริย์ซัลมานฯ สถานที่ตั้ง ณ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี

โดยมีรายละเอียดประมาณ 6-7 รายการ ขั้นตอนความคืบหน้าขณะนี้ตัวแบบแปลนยังไม่แล้วเสร็จ จำนวนเงินในส่วนนี้อยู่ที่สถานทูตซาอุดิอาระเบีย ในส่วนของ ศอ.บต. มีหน้าที่ติดตามความคืบหน้าและมอบหมายให้ทาง อ.เมืองปัตตานี กับองค์การบริหารส่วนตำบลบานาเป็นผู้ดูแลในเรื่องของการอนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้อง ทาง กอ.รมน.ภาค 4 สน. ดูแลในมิติเรื่องของความมั่นคง ทางตำรวจภูธรภาค 9 ดูแลในเรื่องของความปลอดภัย และ ทาง อ.เมืองปัตตานี ดูแลในเรื่องของการป้องกันอุทกภัยและสภาพสิ่งแวดล้อมที่จะมีผลกระทบ ขณะนี้โครงการนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำและซักซ้อมในรายละเอียดขั้นตอนต่างๆไปแล้วพอสมควร ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเต็มที่ เมื่อพร้อมแล้วจะเริ่มดำเนินการทันที คาดว่าจะแล้วเสร็จใช้เวลา 33 เดือน

ที่มา SongkhlaToday

ความคิดเห็น

comments

About