Monday, 10/12/2018 | 3:42 UTC+7
i-News

เตือนปชช.นราธิวาส หลังฝนตกหนักระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลกเพิ่มสูงขึ้น

ฝนที่ตกหนักบริเวณจังหวัดนราธิวาส ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลก เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมชลประทาน ประสานจังหวัดนราธิวาส เตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือน้ำเอ่อล้นตลิ่งวันพฤหัสบดี(9 พฤศจิกายน)นี้

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า จากการติดตามสภาพฝนในพื้นที่ภาคใต้ของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน(SWOC) พบว่าในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนราธิวาส มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน วัดปริมาณฝนสะสม 3 วันที่ อ.เมือง อ.สุไหงปาดี อ.จะแนะ และอ.เจาะไอร้อง ได้ 79.4 , 69.2 , 80.3 และ 123.6 มิลลิเมตร ตามลำดับ

ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโก–ลก ที่ไหลผ่านสถานี X.119A อ.สุไหงโก-ลก เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึงเมื่อเวลา 10.00 น. ของวันพุธ(8 พฤศจิกายน) ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 0.99 เมตร ซึ่งยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ คาดว่าน้ำจะเริ่มเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนชาวประมง ในเวลาประมาณ 21.00 น. คืนวันพุธ(8) และจะสูงสุดในช่วงเวลาประมาณ 08.00 -09.00 น. ของวันพฤหัสบดี (9) โดยจะสูงกว่าระดับตลิ่งประมาณ 0.50 เมตร ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

กรมชลประทาน ได้ทำหนังสือรายงานสถานการณ์น้ำไปยังจังหวัดนราธิวาส กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ให้เตรียมการรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้ว นอกจากนี้ ยังได้ให้โครงการชลประทานในพื้นที่ เตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และกำลังเจ้าหน้าที่ ไว้คอยช่วยเหลือประชาชนที่อาจจะประสบปัญหาน้ำท่วม

ขณะที่นายดอเลาะ เจะแว ประธานชุมชนท่าโรงเลื่อย เขตเทศบาลสุไหงโก-ลก ซึ่งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโก-ลก กล่าวว่า ประชาชนในพื้นที่ได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง โดยการเริ่มขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นไปไว้ในที่ปลอดภัย พร้อมจัดอาสาสมัครเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว

ทั้งนี้หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ทางสายด่วนกรมชลประทาน หมายเลข 1460 หรือติดตามสถานการณ์น้ำได้ทาง http://water.rid.go.th/ และ www.rid.go.th

ความคิดเห็น

comments

About